--}}

Fantastik

Her devrin edebiyatında görülmekle beraber, fantastik, ancak XVIII. yy.'ın sonunda İngiliz korku romanlarının etkisiyle (Ann Radeliffe) Fransa'da başlı başına bir tür oldu. Goethe'nin Balad'larında ve Hoffmann'ın Masalları'nda görülen fantastik, Fransız romantiklerini büyük ölçüde etkiledi: Nodier, 1820 yıllarında «çılgınlar okulu»nu kurdu ve Gerard de Nervallei (Silvia, 1954) müjdeleyen rüya fantastiğini (Trilby, 1822; La Fee aux Miettes [Kırıntılar Perisi], 1832) ve Victor Hugo'yu etkileyen

Her devrin edebiyatında görülmekle beraber, fantastik, ancak XVIII. yy.'ın sonunda İngiliz korku romanlarının etkisiyle (Ann Radeliffe) Fransa'da başlı başına bir tür oldu.

Goethe'nin Balad'larında ve Hoffmann'ın Masalları'nda görülen fantastik, Fransız romantiklerini büyük ölçüde etkiledi: Nodier, 1820 yıllarında «çılgınlar okulu»nu kurdu ve Gerard de Nervallei (Silvia, 1954) müjdeleyen rüya fantastiğini (Trilby, 1822; La Fee aux Miettes Perisi, 1832) ve Victor Hugo'yu etkileyen (Han d'İslande, 1823) dehşet fantastiğini (Smarra, 1821) işledi. Bu etkilere, Barbey d'Aurevilly'nin Diabogues'de (Şeytansılar) [1] ve Viliers de l'İsle-Adam'ın Contes Cruels'de (Zalim Hikayeler) [2] esinlendikleri Poe'nun etkisini de ekleyebiliriz.

Aynı yıllarda, gizli ilimlere karşı duyulan merak da yeni bir akıma yolaçtı ve fantastik deliliğin sınırlarına dayandı (Gerard de Nerval: le Chimere, 1854; Aurelia, 1855; Guy de Maupassant: l'Horla, 1887). Gerçeküstücülük akımıyla, rüya ve eylem arasındaki sınırlar büsbütün kalktı ve fantastik sanat ve hayatın tabii ortamı haline geldi (Andre Breton: Najda, 1928). Günümüzdeki hayalbilim romanları fantastik'in yeni bir şeklidir.

Diğer anlamları

fantastik

1 . Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî:
"Fantastik hikâyeler."-
2 . isim, edebiyatXVIII. yüzyıldan başlayarak Fransa'da gelişen bir edebî tür.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.