Farsça-Türkçe Türkçe-Farsça Sözlük

Kavramsal sözlük

Kavramsal sözlük, dilin sözcüklerini, tamlamalarını ve bunların tanımlarını içeren sözlük türüdür. Normal bir sözlükten farklı olarak ise, eş anlamlı sözcükler, karşıt anlamlı sözcükler, alt-üst ilişkileri ve diğer anlam ilişkilerini içerir. Temel yapıyı...

Birebir Sözlük

Bilgi Sözlük

Bilgi Sözlük, 25 Eylül 2004 tarihinde kullanıcıların hizmetine açılmış katılımcı sözlük. Kodlama dili asp'dir.

Ekşi sozlük

Ekşi Sözlük, her türlü konu ve kavram hakkında, kayıtlı yazarların yorumlarını içeren katılımcı sözlük tarzında ağ sayfası.

Sozluk

Sözlük (Eski: Lügât), bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, sözcüğün kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren yazılı eserdir...

Nedir.Net

Petit Robert

Le Petit Robert Paul Robert Tarafından tek cilt halinde 1967 yılında hazırlanıp, yayımlanan Fransızca sözlüktür. Yine kendisi tarafından hazırlanan sekiz ciltlik Dictionnaire alphabí©tique et analogique de la langue française sözlüğünün bir kısaltmasıdır....

Private Sözlük

Private Sözlük, 2003 yılında açılan bir katılımcı sözlüktür. Nursel Evecan tarafından kurulmuştur.

Der Grosse Muret Sanders

Der Grosse Muret Sanders, Almanca-İngilizce ve İngilizce-Almanca bir sözlüktür. Almanya`da Langenscheidt adlı yayınevi tarafından yayınlanmıştır.