Fars��A

Farsi

Farsça (Farsça: فارسی ; Farsî veya زبان فارسی ; Zabān-e Fārsi) İran, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan Hint-Avrupa dil ailesine mensup dildir. Hint-Avrupa dil ailesinin bir kolu olan Hint-İran dillerinin İran öbeğin...

Şabankara

Şabankara (Kürtçe: Şiwankaran ya da Çobankaran), Orta Çağda belirli kaynaklarda Fars bölgesinde adı geçen bir Kürt aşireti ve aynı aşirete mensup Fedlûya isminde bir Kürt beyi tarafından kurulmuş bir hanedanlıktır. Fars ismi her ne kadar Farsi konuşan etn...

Fars (İran)

Farsi Adası

Farsi Adası ''(Farsça:'' جزیره فارسی '')'', Fars Körfezi'nde İran İslam Cumhuriyeti yönetiminde bir ada.

Pers devleti

Persler, Medler gibi İrani olup Anzan-Güney Elam civarında yerleşiktiler ve başkentleri Sus şehriydi. Arapçada "p" sesi olmadığından Araplarca "Pars/Pers" olarak değil, "Fars/Fers" olarak adlandırılmışlar ve sonrasında da genel olarak bu adla anılmışlardı...

İranlı

İranlılar

fars

Fars Pers kelimesinden türeyen ve İran'ın nüfus yapısının çoğunluğunu (%51) oluşturan ve genellikle başkent Tahranda oturan halkı tanımlayan kelime. Etimolojik olarak Pers kelimesinden gelmektedir. Pers kelimesi Arapçanın etkisiyle Fars haline gelmiştir,...

Fars

A Farsa