Fars Edebiyatı

Fars edebiyatı, İslam öncesi dönemlere ait eserlerin çoğu kaybolmuş olsa da, yaklaşık 2500 yıllık bir dönemi kapsayan edebiyattır. Kaynakları bugünkü İran sınırlarının ötelerine, Orta Asya'ya kadar uzanır.

Fars Edebiyatı

Fars Edebiyatı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Fars edebiyatı

Yanıtlar