Farsname, 12. yüzyılda (1107 ya da 1116 İranlı İbn Balkhi tarafından Büyük Selçuklular döneminmde Farsça kaleme alınan coğrafya içerikli eserdir. Birden çok bölümden oluşan eserde çeşitli bilgiler yer almaktadır.

Farsname

Farsname, 12. yüzyılda (1107 ya da 1116} İranlı İbn Balkhi tarafından Büyük Selçuklular döneminmde Farsça kaleme alınan coğrafya içerikli eserdir. Birden çok bölümden oluşan eserde çeşitli bilgiler yer almaktadır. Fars bölgesinin ekonomisi, coğrafyası, tanıtımı, Müslümanlar tarafından fethi gibi tarihí bilgiler kitapta yer almaktadır.} Farsname, Büyük Selçuklu Sultam Melikşah'ın oğlu Sultan Muhammed Tapar'a ithaf edilmiştir. Eserin girişinin büyük bir kısmı -iki sayfaya yakın- sultana övgülerle doludur.İbn Balkhi, Farsname, sayfa 2 Bu övgülerden hemen sonra da eserini Sultan Muhammed Tapar'ın isteği üzerine yazdığım söylemektedir.İbn Balkhi, Age, sayfa 3 İbn Balkhi'nin Farsname'si ilk kez Le Strange tarafından bilim dünyasına tanıtıldı ve coğrafya ile ilgili kısmı İngilizce'ye tercüme edilerek Journal of the Royal Asiatic Society dergisinde "Description of the Province of Fars, in Persia, at the begining of the twelfth century A.D." başlığı ile 1912 yılında 1-30, 311-339, 865-889 sayfalarında neşredildi.

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar