Faslu'l-makâl, İslam filozofu İbn Rüşd tarafından yaklaşık 1179-1180'te yazıldığı düşünülen eser.

Fasli'l-makâl ve takriru mâ beyne'ş-şeria ve'l-hikme mine'l-ittisâl

Fasli'l-makal ve takriru ma beyne'ş-şeria ve'l-hikme mine'l-ittisal ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Faslu`l-makal

İlgili konuları ara

Yanıtlar