Fatımi

Fâtımî Devleti veya yaygın olarak kullanılan adıyla Fâtımîler, (Arapça: الدولة الفاطمية al-Dawla al-Fātimīya ya da فاطميون Fātimīyūn; 909 - 1171), Tunus'ta kurulduktan sonra merkezi Kahire'ye taşıyan ve Fas, Cezayir, Libya, Malta, Sicilya, Sardinya, Korsika, Tunus, Mısır, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de egemenliğini kuran Şii meşrebinin İsmailî mezhebine bağlı devlet. Fatimiler kendilerine verilen Fâtimî adı, Muhammed bin Abdullah'in kızı ve Ali bin Ebu Talib'in eşi Fatima bint Muhammed'ten

Fatımi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Fatımiler Devleti

Diğer anlamları

fatımi

1

fatımi

Osmanlıca fatımi kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Fâtımiyye) Hz. Fatıma Sülâlesinden olmak iddiasında bulunan, önce kuzey Afrika, sonra Mısırda hükümet süren sülâleye mensub meliklerin takındıkları isimdir. (Mi: 910-1171) İsmâiliye nâmında bâtıl fırkadandırlar. Salâhaddin-i Eyyubî, ordusu ile, Fâtımîlerin hâkimiyetine son verdi.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Fatımi ilgili konular

 • İslam tarihi

  İslam tarihi, İslam dininin ortaya çıkışından başlayarak modern zamanlara kadar uzanan süreçte, İslam dini, İslam dinini benimseyen bölge
 • Cemel Vakası

  Üçüncü Raşid halife Hz. Osman (r.a.)'ın şehit edilmesinden sonra üç-beş gün anarşi hüküm sürdü. Hz. Osman'ı şehit eden âsiler ortam
 • Siffin Savaşı

  Dördüncü Rasid Halife Hz. Ali (r.a) ile ona isyan eden Suriye valisi Muaviye b.
 • Hz. Muhammed Mustafa

  Hz. Muhammed (S.A.
 • Dört halife devri

  Dört Halife Peygamberimizin (SAV) vefatından sonra Eshab-ı kiram (Peygamberimizin arkadaşları, ilk Müslümanlar) arasından hilafet makamına s
 • Şia İmamları

  On iki imam olarak da bilinir. Ehli beyt olarak anılan Hz. Ali ile başlayan şia imamları İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in torunlarından Hz. Hüs
 • Ehli Beyt

  Ehli Beyt, bir İslam dini terimi. İslam dininin son peygamberi Muhammed`in ev ahalisi ve akrabalarını, kısacası ailesini tanımlamak için kulla
 • Fatımiler Devleti

  Fatımiler Devleti; 910 ila 1171 arasında mevcut olmuş ve ismini Hz. Muhammed`in kızı ve Hz. Ali`nin eşi Fatma`dan almaktadır. Fas, Cezayir, Tun
 • Alevilik nasıl doğdu?

  Aleviliğin kökeni genel olarak Hz. Muhammed’in vefatı sonrasında yaşanan gelişmelere dayanmaktadır. Ancak Anadolu Aleviliği ele alınırken
 • Fâtımî Devleti

  Fâtımî Devleti veya yaygın olarak kullanılan adıyla Fâtımîler, (Arapça: الدولة الفاطمية al-Dawla al-Fātimīya ya da فاطم
Fatımi
fatımi