Fatimiler

Afrika'nın kuzeyinde büyük bir Müslüman Şiî devleti kurmuş olan soyun adı. Fatimilerin kurduğu bu devlet, 910 yılında, Aglebîlerin saltanatının yerine geçmek üzere Ubeydullah tarafından kurulmuştur. Fatımîler,...

Fatimiler

Afrika'nın kuzeyinde büyük bir Müslüman Şii devleti kurmuş olan soyun adı. Fatimilerin kurduğu bu devlet, 910 yılında, Aglebilerin saltanatının yerine geçmek üzere Ubeydullah tarafından kurulmuştur. Fatımiler, soylarının Peygamber Muhammed'in kızı Fatımatüzzehra'dan geldiğini iddia ederler. Afrika'nın kuzeyinden Hicaz'a kadar olan ülkeleri, Suriye, Mekke, Medine, Malta ve Sicilya'yı devletin sınırları içine katmışlardır. Fatimiler, 1171 yılında Salahaddin Eyyubi'nin saldırışı üzerine tarih sahnesinden çekilmişlerdir

Yanıtlar