--}}

Fatin Gökmen

Fatin Gökmen yirminci yüzyılda yetişmiş Türk astronomu ve meteoroloğu. 1877 (H.1294) senesinde Antalya’nın Akseki ilçesinde doğdu. 1955 (H.1378) senesinde İstanbul’da vefat etti

Fatin Gökmen yirminci yüzyılda yetişmiş Türk astronomu ve meteoroloğu. 1877 (H.1294) senesinde Antalya’nın Akseki ilçesinde doğdu. 1955 (H.1378) senesinde İstanbul’da vefat etti.

İlköğrenimini doğum yeri olan Akseki’de ve Alanya’da yaptı. Medrese tahsilini İstanbul’da tamamladı.Sultan Selim Muvakkıthanesinde Müneccimbaşı Hüseyin Hilmi Efendiden takvim hazırlama metodunu ve astronomi öğrendi. 1904 senesinde Darülfünun, yani İstanbul Üniversitesi Riyaziyat Medresesini (Matematik ve Fen Fakültesini) bitirdi. Bir müddet çeşitli öğretim kurumlarında matematik öğretmenliği yaptıktan sonra, Darülfünun Riyaziyat Medresesi yani Fen Fakültesi astronomi ve hesab müderrisliğine getirildi. Sultan İkinci Abdülhamid Hana karşı çalışan İttihat ve Terakki Cemiyeti kurucuları arasında yer aldı. Bir müddet tutuklandı.İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra siyasi faaliyetleri bırakarak, kendini tamamen ilmi çalışmalara verdi. 1911’de Kandilli Rasadhanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsünün çekirdeği olanRasadhane-i amire’yi kurdu ve idareciliğini yaptı. Fransa’dan gelen Meteoroloji Profesörü Angot ile birlikte Kandilli’de önce bir Zaman Servisi kurdu. Kısa bir müddet sonra Sismoloji Servisini kurdu.İstanbul Kandilli Rasadhanesi müdürlüğünü yaptı. Bu arada Fen Fakültesi dekanlığında da bulundu. 1943 yılında emekliye ayrıldıktan sonra, 1950 senesine kadar Konya milletvekili olarak vazife yaptı. 1955 senesinde İstanbul’da vefat etti.

Fatin Gökmen, astronomi ve meteoroloji çalışmaları yanında, Türkiye’de 1926 yılına kadar resmen kullanılan Hicri-Kameri takvimin ay başlangıçlarını ilmi metodlarla tesbit ederek bu konuya açıklık getirdi. Kandilli Rasadhanesinin çalışmalarından günümüzdeki öteki İslam ülkeleri de faydalanmaktadır.

Eserleri: 1) Eski Hitay Takvimi, 2) 19 Haziran 1936’da Küsufı Küllisi (19 Haziran 1936 Güneş tutulması), 3) TürkTakvimi, 4) Eski Türklerde Hey’et ve Takvim, 5) Rub’ Tahtası, Nazariyyat, 6)Ders Notları.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    Fatin Gökmenin akrabası olduğum için gurur duyuyorum...Yüzyılımızda böyle nice bilim adamlarının ülkemizden çıkmasını diliyorum....

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.