Fay

Kısaca: Fay Alm. Gesteinsspalte (f), Fr. Faille (f), İng. Fault. Yerkabuğunda yukarıdan aşağı çatlak ve kırılma yüzeyleri boyunca, gözle fark edilebilecek ölçüde bir kayma, yer değiştirme bölgesi. Kayma hareketinin meydana getirdiği düzleme “fay düzlemi” veya “fay aynası” denir. Bu düzlem üzerinde çoğunlukla ve sürtünme sebebiyle, kayma kertikleri husule gelir. Bunlar kaymanın yönünü tayine yararlar. Fay bölgesinde yatay tabakaların cinsi kesikli bir değişikliğe ...devamı ☟

Fay
Fay

Fay Haritası

Fay Alm. Gesteinsspalte (f), Fr. Faille (f), İng. Fault. Yerkabuğunda yukarıdan aşağı çatlak ve kırılma yüzeyleri boyunca, gözle fark edilebilecek ölçüde bir kayma, yer değiştirme bölgesi. Kayma hareketinin meydana getirdiği düzleme “fay düzlemi” veya “fay aynası” denir. Bu düzlem üzerinde çoğunlukla ve sürtünme sebebiyle, kayma kertikleri husule gelir. Bunlar kaymanın yönünü tayine yararlar. Fay bölgesinde yatay tabakaların cinsi kesikli bir değişikliğe uğrar.

Fay düzlemi, tabaka gibi, doğrultu ve eğimi ile belirtilir. Fayın doğrultusu, fay düzleminin yatay düzlemle yaptığı ara kesittir. Eğimi ise, fay düzlemi ile yatay düzlem arasındaki açı olup, değeri doğrultuya dikey bir düzlem üzerinde ölçülür. Fay düzleminin yeryüzüyle yaptığı ara kesite de “fayın izi” veya “fay çizgisi” (fault trace) denir.

Fay düzleminin alt kısmında değişik kalınlıkta, fay breşi veya milonit zonu teşekkül eder. Bu kısım birbirine nazaran yer değiştiren iki blok arasındaki kayaların mekanik olarak parçalanmaları ile meydana gelir ve çok defa yeni minarellerin teşekküllerine veya yeraltı suyunun yeryüzüne çıkmasına elverişli bir ortam teşkil eder.

Fay düzlemi tam dik olmadığı zaman bu düzlemin üstünde bulunan parçaya “tavan bloku” (hanging wall), altında bulunan kısma da “taban bloku” (foot wall) denir. Bu iki blok arasındaki kaymanın miktarına da “atım” veya “röje” adı verilir. ab uzunluğuna “eğim atımı” (slip), ac’ye “dikey atım” ve cb’ye “yatay atım” denir. Eğimi 45°’den fazla olan faylara “büyük açılı”, 45° den küçük olanlara ise “küçük açılı” faylar adı verilir.

Fay çeşitleri: Fayların geometrik sınıflandırması atım yönlerine göre yapılır ve eğim atımlı, doğrultu atımlı ve yan atımlı olmak üzere, başlıca üç gruba ayrılır.

Eğim atımlı fay, normal ve ters olmak üzere ayrıca iki sınıfa ayrılır.Normal fayda tavan bloku, taban blokuna nazaran, fay düzleminin eğimi boyunca aşağı doğru kayar ve bu suretle iki blok birbirinden uzaklaşır. Birisi aşağıda (aşağı blok), diğeri yukarıda (yukarı blok) kalır.Ters fayda tavan bloku, taban blokuna nazaran, fay düzleminin eğimi istikametinde, fakat aksi yönde, yukarı doğru kayar ve bu suretle iki blok birbirine yaklaşır. Biri diğerinin üzerine abanır. Fay düzleminin eğimi 45°den az olduğu takdirde,ters fay’a bindirme veya sariaj (Overthrust), boyuna düzlemi yatay veya yataya yakın olduğu zaman ise, örtme denir.

Doğrultu atımlı fayda blokların birbirine nazaran izafi hareketleri fay düzleminin doğrultusu boyuncadır. Bu fay neticesinde iki blok, yatay istikametinde birbirinden uzaklaşır. Bloklardan birisi üzerinde duran ve diğer bloka bakan bir kimseye göre, karşı blokun sağa veya sola doğru kaymış olmasına nazaran, fay, sağ yönlü veya sol yönlü ismini alır.

Faylar çevrenin yapısına bağlı olarak da sınıflandırılır ve bir takım gruplara ayrılır. Şöyle ki:Tabaka veya foliasyon doğrultusuna paralel olanlara doğrultu fayları denir. Bunların eğimleri tabakalaşma yüzeyine paralel değildir. Tabaka faylarında ise fayın doğrultu ve eğimi tabakalaşmaya paraleldir. Fayın doğrultusu tabaka eğimi yönünde veya bu yöne paralel olduğu hallerde eğim fayından söz edilir. Bunlar aynı zamanda enine faylardır. Diagonal faylar, tabaka doğrultularına nazaran eğik veya oblik olarak gelişmiş faylardır.

Boyuna faylar, çevrenin yapı elementlerine oldukça paralel bir şekilde gelişmiş olanlardır. Enine faylar ise çevrenin tektonik elementlerine, bilhasa kıvrım eksenlerine dik veya dike yakın doğrultuda olan faylardır. Tektonik elementlere paralel olanlara paralel faylar, kademeli olarak sıralanmış olanlara da kademeli faylar denir. Kenar fayları ve ışınsal faylar ise, çoğunlukta kubbe şeklindeki mağnetik kütlelerde, tuz damlalarında ve kapalı antiklinallerde gelişirler. Fayların alçak yerleri “Graben”, yüksek yerleri “Horst” ismini alır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Fay

1. anlamı Kırık (III).
2. anlamı (i). peri.,fairy.
3. anlamı peri.
4. (i)., (f). kusur, kabahat, hata, yanlış; eksiklik, ayıp; spor faul, hata; (jeol). fay, çatlak; (f). kusur bulmak, kınamak, ayıplamak, takbih etmek; tenkit etmek; suçlamak, itham etmek; (jeol). fay husule getirmek. faultfinder (i). tenkitçi, her şeye.

Fay

Fay İngilizce anlamı ve tanımı

Fay anlamları

  1. (v. i.) To lie close together; to fit; to fadge; -- often with in, into, with, or together.
  2. (noun) Faith; as, by my fay.
  3. (noun) A fairy; an elf.
  4. (v. t.) To fit; to join; to unite closely, as two pieces of wood, so as to make the surface fit together.

Fay tanım:

Kelime: fay
Söyleniş: 'fA
İşlev: verb
Kökeni: Middle English feien, from Old English fEgan; akin to Old High German fuogen to fit, Latin pangere to fasten -- more at PACT
: to fit or join closely or tightly

Fay

İngilizce Fay kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. duende, hada

Fay

İngilizce Fay kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. fée

Fay

İngilizce Fay kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fee

Fay

İngilizce Fay kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (poet) fata

Fay

İngilizce Fay kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. fada

Fay

i. peri

Fay

Türkçe Fay kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. fairy, pixie
n. fault

Fay

İngilizce Fay kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. fee

Fay

n. fairy, pixie
n. fault

Fay

kırık. Yerkabuğu hareketleri sırasında şiddetli yan basınç ve gerilme kuvvetleriyle blokların birbirine göre yer değiştirmesine fay denir.

Fay

Türkçe Fay kelimesinin Fransızca karşılığı.
faille [la]

İlgili konular

deprem yer kabuğu

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fay Resimleri

Kuzey Anadolu Fay Hattı
11 ay önce

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir. KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde...

Kuzey Anadolu Fay Hattı, 1939, 1942, 1943, 1944, 1949, 1951, 1957, 1966, 1967, 1971
Doğu Anadolu Fay Hattı
11 ay önce

Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı...

Fay Hattı (oyun)
4 yıl önce

Fay Hattı, Behiç Ak tarafından yazılmış tiyatro oyunu. Oyun, deprem tehlikesinden yola çıkarak, insanların hayatlarını güvence altına almak için aldıkları...

Fay Hattı (oyun), Anvers (şehir), Atina, Behiç Ak, Belçika, Dostlar Tiyatrosu, Erdem Akakçe, Genco Erkal, Stuttgart, Sumru Yavrucuk, Mitos Boyut Yayınları
Fay Wray
11 ay önce

Fay Wray (doğum adıyla: Vina Fay Wray, d. 15 Eylül 1907; Alberta; Kanada, ö. 8 Ağustos 2004; Manhattan; New York), Kanadalı-Amerikalı oyuncudur. 1933 yapımı...

Charles François de Cisternay du Fay
11 ay önce

Charles François de Cisternay du Fay (Paris, 14 Eylül 1698 – 1739) Fransız kimyacı ve Jardin du Roi yöneticisi. İki tip elektriğin olduğunu keşfetti ve...

Charles François de Cisternay du Fay, Fransa ülke bayrağı, Fransa, 14 Eylül, 1698, Biyografi, Elektrik, Fizik Portalı, Fransa, Fransız, Kimyacı
Marjinal Fayda
11 ay önce

bir açıklama ile marjinal fayda bir mal veya hizmet için son küçük bir birim tüketim artışının sağladığı pozitif faydadır. Daha formel matematik kullanarak...

Fay Kanin
1 yıl önce

Fay Mitchell Kanin (9 Mayıs 1917 – 27 Mart 2013), Emmy ödüllü Amerikalı senaryo yazarı. Birçok filmin ve televizyon programının senaryosunu yazan Kanin...

Kardinal Fayda
11 ay önce

Kardinal fayda, ölçülebilen fayda. Malların, insan ihtiyaçlarını tatmin etme özelliğini ifade eden faydanın ölçülüp ölçülemeyeceği uzun zamandan beri tartışma...

Kardinal Fayda, Ekonomi, Finans, Taslak, í–lçü, İktisatçı, Mal