Fayda

fayda

Yarar:
"Bunların faydasından geçtik, zararlarını görmeyelim."- M. ޞ. Esendal.

fayda

Türkçe fayda kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. use, advantage, benefit, profit, avail, handiness, service, stead, usefulness, utility, grist

fayda

yarar, kâr.

fayda

Türkçe fayda kelimesinin Fransızca karşılığı.
utilité [la], gain [le], avantage [le], profit [le]

fayda

Türkçe fayda kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Nutzen, Nützlichkeit, Wohl, Zuträglichkeit

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fay
1 yıl önce

Fay ya da kırık, iki kıta sahanlığının birbirlerine sürtünerek zıt yönlerde hareketleri sonucu oluşan yapıya verilen isimdir. Kırıkların uzunlukları boyunca...

Fay, Deprem, Yer kabuğu
Marjinal Fayda
1 yıl önce

karar veren kişinin fayda fonksiyonu n-sayıda mal ve hizmet miktarlarının, yani i=1,2,...,n xi miktar değişkenlerinin sağladığı faydaları gösteren bir fonksiyon...

Kardinal Fayda
1 yıl önce

Kardinal fayda, ölçülebilen fayda. Malların, insan ihtiyaçlarını tatmin etme özelliğini ifade eden faydanın ölçülüp ölçülemeyeceği uzun zamandan beri tartışma...

Kardinal Fayda, Ekonomi, Finans, Taslak, í–lçü, İktisatçı, Mal
Kardinal Fayda Teorisi
1 yıl önce

Kardinal Fayda Teorisi, mikroiktisatta, tüketici dengesi analizi için geliştirilmiş analizlerden birisidir. Ordinal Fayda Teorisinden temel farkı, faydanın ölçülebilir...

Kardinal Fayda Teorisi, Mikroiktisat, Doyum noktası, Eşmarjinal ilkesi, Azalan Marjinal Fayda, Marjinal Fayda, Toplam Fayda
Ordinal Fayda
1 yıl önce

Ordinal fayda, ölçülemeyen faydadır. Malların, insan ihtiyaçlarını tatmin etme özelliğini ifade eden faydanın ölçülüp ölçülemeyeceği uzun zamandan beri...

Ordinal Fayda, İnsan, Fayda, Tatmin
Kuzey Anadolu Fay Hattı
1 yıl önce

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir. KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde...

Kuzey Anadolu Fay Hattı, 1939, 1942, 1943, 1944, 1949, 1951, 1957, 1966, 1967, 1971
Beklenen fayda
4 yıl önce

paradan giderek daha az fayda sağladıkları düşüncesinden hareket etmiştir. Bu bir anlamda iktisat biliminde azalan marjinal fayda bağlamında ortaya atılmış...

Beklenen fayda, Daniel Bernoulli, John von Neumann, İktisat, Oskar Morgenstern, St. Petersburg Paradoksu, Beklenen fayda kuramı
Doğu Anadolu Fay Hattı
1 yıl önce

Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı...