FAYDA (türkçe) anlamı
1. Yarar:
Bunların faydasından geçtik
zararlarını görmeyelim.- M. ޞ. Esendal.
FAYDA (türkçe) anlamı
2. yarar
3. kâr
FAYDA (türkçe) ingilizcesi
1. n. use
2. advantage
3. benefit
4. profit
5. avail
6. handiness
7. service
8. stead
9. usefulness
10. utility
11. grist
FAYDA (türkçe) fransızcası
1. utilité [la]
2. gain [le]
3. avantage [le]
4. profit [le]
FAYDA (türkçe) almancası
1. n. Nutzen
2. Nützlichkeit
3. Wohl
4. Zuträglichkeit
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kardinal Fayda Teorisi

Kardinal Fayda Teorisi, mikroiktisatta, tüketici dengesi analizi için geliştirilmiş analizlerden birisidir. Ordinal Fayda Teorisinden temel farkı, faydanın ölçülebilir olduğu varsayımına dayanmasıdır. Bu durum, faydanın ölçülebilir olduğu varsayımı, uygulamada aksaklıklara ...

Beklenen Fayda

İktisat biliminde, kişiler ve benzeri aktif unsurların , olasılıklar barındıran bir duruma dair sahip oldukları nicel beklenti düzeyini anlatmak için kullanılan ifade.

Marjinal Fayda

Marjinal Fayda Kuramı ilk defa Friedrich von Wieser'in adini verdigi iktisat kavrami.

Kardinal Fayda

Ölçülebilen fayda. Malların, insan ihtiyaçlarını tatmin etme özelliğini ifade eden faydanın ölçülüp ölçülemeyeceği uzun zamandan beri tartışma konusudur. Faydanın ölçülebileceğini savunan iktisatçılar (kardinal faydacılar), her mal ya da mal grubunun sağlamış olduğu ...

Ordinal Fayda

Ölçülemeyen fayda. Malların, insan ihtiyaçlarını tatmin etme özelliğini ifade eden faydanın ölçülüp ölçülemeyeceği uzun zamandan beri tartışma konusudur. Faydanın ölçülemeyeceğini savunan iktisatçılar (ordinal faydacılar), mal ya da mal gruplarının sağlamış olduğu ...

Dove

Dove, 50'li yılların Amerika'sında Dove Cream Bar ile başladı. İçerdiği nötr cilt temizleyicileri ve ¼ nemlendirici krem ile üstün ve farkedilebilir bir fayda sağlayan Dove, hızla büyüyerek Amerika'nın bir numaralı kişisel bakım markası oldu. 1989'da İtalya'da yapılan Cream ...

Fay

Fay Alm. Gesteinsspalte (f), Fr. Faille (f), İng. Fault. Yerkabuğunda yukarıdan aşağı çatlak ve kırılma yüzeyleri boyunca, gözle fark edilebilecek ölçüde bir kayma, yer değiştirme bölgesi. Kayma hareketinin meydana getirdiği düzleme “fay düzlemi” veya “fay aynası” ...

Gain

Gain (Farsça: قائن), İran'ın Güney Horasan Eyaleti'nde şehir.

Keratin

Tırnak ve boynuzun ana maddesi. Keratin sadece bazı çekirdekli hücrelerde bulunan lifli, yapısal bir protein ailesinin genel adıdır. Keratin filamentleri yapısal olarak çok sağlamdırlar ve suda çözünmezler. Memeliler, kuşlar, sürüngenler ve amfibilerde bulunan keratin filamentleri, ...

Patent

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan [patent hakkı], özellikle teknoloji ...