Fazli Sultanlığı

Fazli (ya da Fadli) Sultanlığı, eski Güney Arabistan Federasyonu'na bağlı sultanlık ve bu sultanlığı oluşturan kabileler topluluğunun sülale adı. Sultanlığın yüzölçümü 4,000 km², nüfusu yaklaşık 66 bin (1965), başkenti Şukra'ydı. Kurucusu Fazli'nin Türk soyundan geldiği öne sürülür. Topluluğa Osmani ya da Usmani adı da verilir.

Fazli Sultanlığı

Fazli (ya da Fadli) Sultanlığı, eski Güney Arabistan Federasyonu'na bağlı sultanlık ve bu sultanlığı oluşturan kabileler topluluğunun sülale adı. Sultanlığın yüzölçümü 4,000 km², nüfusu yaklaşık 66 bin (1965), başkenti Şukra'ydı. Kurucusu Fazli'nin Türk soyundan geldiği öne sürülür. Topluluğa Osmani ya da Usmani adı da verilir. Fazliler, önceleri Yafi soyuna bağlıydılar. Onlarla birlikte Yemen imamlarının egemenliğine girmişlerdi. Daha sonra bu egemenlikten kurtuldular ve Yafiler'le savaşarak Abyan bölgesini ellerine geçirdiler (1830-1840). Gergin ilişkiler içinde oldukları İngilizler'le savaşmak zorunda kalınca ağır bir yenilgiye uğrayarak protektora antlaşması yaptılar. 1944'te sultan Abdullah bin Osman, Büyük Britanya'nın oluşturacakları kurullarla ülkenin yönetimine ve maliyesine yön verilmesini karara bağlayan bir antlaşma imzaladı. 1959'da, daha sonra Güney Arabistan Federasyonu adını alan Güney Arap Emirlikleri Federasyonu'na katılan ilk sultanlıklardan oldu. Fazli Sultanlığı da onlarla birlikte federasyona bağlandı. 1962'de başa geçen sultan Ahmet bin Abdullah, kabileleri temsil eden 13 kişilik bir konseyle ülkeyi yönetmeye başladı. 1963'te konseye, dördü batıdaki yerleşik halktan, sekizi doğuda göçebe bir yaşam süren kabilelerden olmak üzere on iki üye seçildi. Dışarıdan beş üyenin de katıldığı bu konsey, yasa yapıcı bir kurul haline geldi. 1967'de Güney Arabistan Federasyonu'nun yerini alan Güney Yemen devleti kurulunca son sultan tahttan indirildi ve sultanlık ortadan kaldırıldı. 1990'dan beri Yemen'in bir parçası olan bölge bugün, şeriat ve örf hukukuna göre yönetilir. Çoğunluk, şafii mezhebindendir. Topraklarından yalnızca Abyan ovası verimlidir. Burada pamuk, meyve ve sebze üretimi yapılır. Ayrıca balıkçılık da geçim kaynağıdır.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar