``Feleknâme``, 1301 yılında, Türk şair Gülşehrî tarafından Farsça kaleme alınmış bir eserdir. Eserde insanın nereden geldiği ve nereye gideceğine değinilir, dönemin astronomi, teoloji ve astroloji bilgisine dayanan çeşitli bilgiler verilir. Gülşehrî`nin mutasavvıf olması sebebiyle eserde tasavvuf etkisi görülür.

Feleknâme

``Felekname``, 1301 yılında, Türk şair Gülşehri tarafından Farsça kaleme alınmış bir eserdir. Eserde insanın nereden geldiği ve nereye gideceğine değinilir, dönemin astronomi, teoloji ve astroloji bilgisine dayanan çeşitli bilgiler verilir. Gülşehri`nin mutasavvıf olması sebebiyle eserde tasavvuf etkisi görülür.

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar