--}}

Feleknâme

``Feleknâme``, 1301 yılında, Türk şair Gülşehrî tarafından Farsça kaleme alınmış bir eserdir. Eserde insanın nereden geldiği ve nereye gideceğine değinilir, dönemin astronomi, teoloji ve astroloji bilgisine dayanan çeşitli bilgiler verilir. Gülşehrî`nin mutasavvıf olması sebebiyle eserde tasavvuf etkisi görülür.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.