Felsefi metinler

Felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefî metin denir. Yunanca “seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum” anlamına gelen “phileo” ile “bilgi bilgelik” anlamına gelen “sophia” sözcüklerinin birleşmesinden oluşan “felsefe” kavramı üzerinde herkesin uzlaştığı

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: öğretici metinler, öğretici metin türleri, türkçe, edebiyat
Felsefi metinler, felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefi metin denir. Yunancaseviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum” anlamına gelen “phileo” ile "bilgi bilgelik" anlamına gelen “sophia” sözcüklerinin birleşmesinden oluşan “felsefe” kavramı üzerinde herkesin uzlaştığı net bir tanım yoktur. İnsan yaşamının anlamıyla, varlık, bilgi ve değerle ilgili sorulara cevap bulmaya, bu konularda ortaya çıkan problemleri çözümlemeye çalışır. Felsefi düşünce, araştırmaya ve eleştirel bir tavra dayanan bir düşüncedir. Felsefi düşünce, kendisine veri olarak aldığı her türlü malzemeyi aklın eleştirici süzgecinden geçirir. Felsefe insanın yaşamını, değerlerini ve amaçlarını sorgulayan, bu alanda insan yaşamının ve eylemlerinin kendilerine dayanacağı genel ilkelerin bilgisidir.

İlgili konuları ara

öğretici metinler öğretici metin türleri türkçe edebiyat
...

Okuma Önerileri

Atharvaveda
3 yıl önce

Atharvaveda Hinduizmin kutsal metinleri olan Veda'lardan bir bölüm.

Atharvaveda, Budist, Din, Hinduizm, Taslak, Veda, Aryan, Cainist
Bhagavad Gita
3 yıl önce

Bhagavad Gita (Sanskritçe भागवद् गीता ) Mahabharatta destanının bir bölümünü oluşt

Bhagavad gita, Upanişad, İncil, Hinduizm, Kutsal Metinler, Evrim teorisi, Mahatma Gandhi, Devi Gita, Avatar, Sanskrit, Ashtavakra Gita
ıstırap
3 yıl önce

Istırap, çeşitli felsefi ve dini sistemlere konu oluşturmuş, Mistisizm, Ezoterizm ve Spiritüalizm`de önem verilen ve ruhsal gelişimi sağlayı

Istırap, Buda, Budizm, Ezoterizm, Gnostisizm, Hata, Kurtuluş, Mistisizm, Neo-spiritüalizm, Sanskrit, Sezgi
Kavramsal sanat
1 yıl önce

Kavramsal sanat terimi, 1960'larda artık kendilerini alışılageldik sanat eseri biçiminde göstermeyen sanat eserleri için kullanılmaya başlanm

Kavramsal sanat, Arazi sanatı, Film, Fluxus, Fotoğraf, Kavram, Performans sanatı, Sanat, Video sanatı, Sol LeWitt, Arte Povera
Müzik
1 yıl önce

Müzik insan yada çalgı seslerinin, belli bir biçimsel güzellik yada duygusal ifade yaratacak biçimde düzenlenerek biraraya getirilmesini içere

Müzik, 20. yüzyıl, Akustik, Doğuşkan, Müzik Teorisi, Müzikoloji, Politika, Psikoloji, Ses, Sosyoloji, Metodoloji
Deneme
3 yıl önce

Alm. Experiment (n), Versuch (m), Probe (f), Fr. Essiai (m), experience (f), İng. Test, Experiment. Bir gerçeğin veya ileri sürülen bir fikrin do

Edebi Türler, Öğretici metin, Öğretici metin türleri, Edebiyat, Türkçe
Divan Edebiyatı
1 yıl önce

Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu

Divan edebiyatı, Edebiyat
Şiir
1 yıl önce

Şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak, bir olayı ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve

Edebiyat, Şair, Ritim, Ses, Aruz, Vezin, Kafiye, Şairler, Divan edebiyatı, Orhan Veli Kanık, Akımlar, Beş Hececiler, Dize
Simya
1 yıl önce

Simya (Alşimi), 12. yüzyıldan itibaren Ortaçağ Avrupa'sında yayılmış olan bir düşünce ve bilgi akımına verilen bir addır.  Sözcü

Simya, Astroloji, Avrupa, Ezoterizm, Ezoterizm Portalı, Fizik, Gül-haçlılar, Hermetizm, Isaac Newton, Kimya, Metalurji, Bilim, Doğa, İnsan, Ortadoğu
ötanazi
3 yıl önce

Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az

Ötanazi, Ötanazi, 1868, 325, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Ernst Haeckel, Eu, Felsefe Portalı, Hristiyanlık, Kant
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.