Fenari Mehmed Şemseddin

Kısaca: Fenari Mehmed Şemseddin, (doğumu; 1350, Maveraünnehir- ölümü; 1430 Bursa); Osmanlı şeyhülislamı. ...devamı ☟

Fenari Mehmed Şemseddin, (doğumu; 1350, Maveraünnehir- ölümü; 1430 Bursa); Osmanlı şeyhülislamı.

Devrin önemli alimleri olan ``Cemaleddin Aksarayi``, ``Alaeddin Esved``, ve ``Şeyh Kemaleddin den ders aldı. Dini bilimlerin yanında matematik ve astronomi gibi diğer bilim dallarıyla da ilgilendi. Hicazdaki ve Mısırdaki çeşitli medreselerde dersler okuttu. Böylece ismi ilim çevelerinde sıkça anılmaya başlayan Şemseddin Fenari, Osmanlı padişahlarından Çelebi Sultan Mehmet tarafından Bursa`ya çağrıldı. Bursa`da da dersler verdi. 2. Murat ilmi konulardaki kabiliyetini ve derinliğini görerek onu, 1424 yılında şeyhülislamlık müessesesinin başına getirdi. Şeyhülislamlık görevini 6 yıl yaptıktan sonra Hicaz`a gitti. Bu seyahatin dönüşünde 1430 yılında Bursa`da vefat etti.

Eserleri

Birçok konuda tefsir, çeviri yapmış, risaleler yazmıştır. Bilinen eserleri:

  • Enmüzec-ül-Ulüm (Bilimler Örneği)
  • Husus-ül Bedai fi Usul-ül-Şerayi (Şeriat Usulünde Yenilikler Meydana Getirme)


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.