Fenerbahçe Tarihi

Kısaca: Kuruluş öncesi Kadıköyİlk futbol oyununun bugünkü anlamıyla ilk kez 1823 yılında İngiltere'de oynanmaya başlamasının üzerinden uzun süre geçtikten sonra, 1890'lı yıllara ulaşıldığında, Moda'da oturan İngilizler de bu keyifli spordan iyice etkilenmiş ve o yemyeşil arsaların bulunduğu Kadıköy'ün geniş alanlarında, futbolu oynamaya başlamışlardı. ...devamı ☟

Kuruluş öncesi Kadıköy

İlk futbol oyununun bugünkü anlamıyla ilk kez 1823 yılında İngiltere'de oynanmaya başlamasının üzerinden uzun süre geçtikten sonra, 1890'lı yıllara ulaşıldığında, Moda'da oturan İngilizler de bu keyifli spordan iyice etkilenmiş ve o yemyeşil arsaların bulunduğu Kadıköy'ün geniş alanlarında, futbolu oynamaya başlamışlardı. İzlemesi çok keyifli bu oyunun çevredeki Türk gençlerinde de ilgi uyandıracağı ve de bu sporu onlara sevdireceği pek doğaldı, hatta kaçınılmazdı. Ama ne var ki, o sıralarda süren monarşi rejimi nedeniyle Müslüman Türkler için cemiyet kurmanın ya da var olan mevcut cemiyetlere bile üye olmanın yasak olmasından dolayı, Kadıköy çayırlarında top koşturan İngiliz gençlere yine ancak Rum gençleri eşlik edebilmekteydi. Yine de hemen her akşamüstü bilhassa Kuşdili Çayırı'nda yapılan bu futbol maçları ya da antrenmanları, Kadıköy halkının büyük bir kesiminin ilgisini çekmekte, genellikle akşamüstleri zevk için de olsa oynanan bu futbol oyunu için, Kalamış'tan, Moda'dan, Kuyubaşı'ndan ve Haydarpaşa çevresinden gelecek öbek öbek halkı, gününe ve hava durumuna göre küçük ya da büyük kümeler halinde bu oyunu seyretmeye yöneltmekteydi. Kadıköy halkının çoğu ikindi sularında ayaklanır, günlerden cuma ve pazar değilse yani Kurbağalıdere'nin kenarındaki salaş tiyatroda Komik Hasan'ın tuluat kumpanyası oynanmıyorsa Kuşdili Çayırı'na doğru yola koyulurlardı. Günlerden cuma ya da pazar ise de, Moda'ya doğru ya da şimdiki Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun bulunduğu Papazın Çayırı'na doğru yola koyulurlardı. Omuzdaş kılıklı, burma bıyıklı tüylü tüysüz gençler, yanlarında boy boy çocuklarla hanım nineler ve de orta yaşlı hatunlar, Arap bacılar, ahretlikler, kahvede pineklemekten usanan efendi kişiler, burada çayırı çepeçevre kuşatır, kadınlar getirdikleri kilimleri yayarlar, erkeklerin kimi toprağa bağdaş kurar, kimi büyükçe bir taşa oturur, kimi ayakta dururdu. Sucusu, dondurmacısı, kağıt helvacısı, simitçisi, baloncusu, Eyüp oyuncakçısı velhasılı satıcıların her çeşidi burada arzı endam eyler, burayı adeta panayır yerinden farksız kılardı. Ortadaki saha olacak alanda ise, kapı gibi gövdeli, başları açık, renk renk gömleklerinin kolları sıvalı, göğüsleri fora, bacaklarından dizkapaklarına kadar şortlu bir alay adam soluk soluğa koşuşurlar, birbirlerine çarpıp çarpıp, alt alta üst üste mecelleşirler, güya da top oynarlardı. Oynanan bu futbollardan örnek alan bazı gençler, Kadıköy'ündeki arsalarda ya da geniş çayırlarda onlar gibi top oynamaya heveslenir, karman çorman bir biçimde, bir harradır bir gürradır gider, topa en çok vuranla onu en havalara yükselten erbab sayılırdı. Ne var ki bir süre sonra, bir başka deyişle 1900'lü yıllara iyice yaklaşılmasıyla birlikte, Moda'da oturan İngiliz gençlerinin artık modern futbolu oynamaya başlamaları ve dolayısıyla da oynadıkları futbolu daha seyredilir bir halde sunmaları, kendilerini hayran hayran seyreden Kadıköy'lü gençlerin yüreklerinde birtakım kıpırdanmalara sebep oluyor, onlar gibi organize bir takım kurma isteklerini ise, vazgeçilemez bir tutkuya dönüştürmeye başlıyordu.

Kadıköy Futbol Birliği

1890'lı yıllarda İstanbul Moda'da yaşayan İngiliz ailelerinden La Fontaine, Giraud, Whittall, Charnaud, Pears, Armitage aileleri Kadıköy ve Moda'nın çayırlarında kendi aralarında bu oyunu yeni yeni oynamaya başladıklarında, İzmir'de yaşayan İngiliz aileleri, Bornova çayırlarında bu oyunu çoktan oynamaya başlamışlardı bile. Zira sosyal ve idari bakımdan payitaht İstanbul'a uzak ve rahat iki şehir olan Selanik ile İzmir, 1870'li yıllarda Osmanlı'nın futbol oyunu için ilk taraftar bulduğu toprakları oluyor, futbol oyunu o dönemlerde dini inançların da etkisi ile Müslüman Türkler arasında gelişemediğinden, böylece de Osmanlı toprakları üzerinde ilk defa gayrimüslim ve ülkede yerleşmiş bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından oynanıyordu.

Moda'da futbolla tanışan ilk ailelerin İstanbul'da İngiltere elçiliği personeli görevlileriyle aralarında yaptıkları maç rekabetini, 1894 yılında İzmir'de Football Club Smyrne'nin kurulması ile birlikte İstanbul-İzmir rekabeti izlemeye başlıyordu. İzmir'de futbolun öncülüğünü yapan James La Fontaine, 1889 yılında İstanbul'a yerleştiğinde, Kadıköy'de İngilizlerin futbol ve ragbi karışımı bir oyun oynadıklarını görmüş ve onlarla kısa zamanda dostluk kurarak, daha iyi bildiği futbol oyununu onlara kabul ettirmişti. Tarihler 1897 yılını gösterdiğinde, James La Fontaine ve arkadaşları Kadıköy yakasında ilk kez bir futbol takımı olarak Kadıköy Futbol Birliği (Kadıköy Football Association) adı altında toplanıyor, takımı oluşturan İngiliz, Rum, Ermeni gençleri, genelde İstanbul'a sefere gelen İngiliz gemicilerle oynadıkları oyunlarını Kadıköy'ün çayırlarında sürdürüyor ve her akşamüstü, ilk bölümde geniş bir biçimde sunduğumuz, o kalabalık izleyici kitlesine de seyrettiriyorlardı. Bu karşılaşmalar halkın öylesine ilgisini çekmişti ki bu takım, iki yıl içerisinde İzmir Karması ile karşılıklı olarak futbol maçları yapmaya yönelmişti.

Siyah Çoraplılar

Rejimin baskısından gelebilecek her türlü tehlikeyi göze alan bu gençlerden, deniz öğrencisi Fuat Hüsnü (Kayacan), eski hariciyecilerden Reşat Danyal ve Mehmet Ali ile, Kuşdili'nde Papazın Çayırı adı verilen topraklarda meşin yuvarlağa vuruşlar yapan arkadaşları bu özlemin sona ermesini amaçlıyorlar ve 1899 yılında, devrin hafiye dikkatlerinden kaçmak ve hışımlarından korunmak amacıyla bir İngiliz adı altında Black Stocking FC (Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü)'yi kuruyorlardı. Ancak siyah çorap ve kırmızı üst formaları ile Türk gençlerinin oluşturduğu bu ilk Türk spor ve futbol topluluğu daha ilk maçlarında hafiyelerin baskınına uğruyor ve hemen dağıtılıyordu.

1899: Fenerbahçe'nin gerçek kuruluş yılı

Burada dikkati çeken en önemli nokta, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Black Stocking FC ismi altında 1899 yılındaki bu ilk girişimindeki öncülük yapan gençler ile, ilerideki yıllarda kurulacak olan Kadıköy Futbol Kulübü (1902) ve Fenerbahçe Futbol Kulübü (1907) adı altında toplanan gençlerin genelde aynı kişiler olacağıydı. Dolayısıyla FENERBAHÇE KULÜBÜ kuruluşunu gayri resmi olarak 1899 yılında gerçekleştirmiş, ne var ki iki kez kapatılmaları nedeni ile faaliyetlerine, ancak resmi kuruluş yılları olan 1907 yılında geçebilmişti. Görülen odur ki, Black Stocking FC ya da Kadıköy Futbol Kulübü adları, amaç karşısında birer araçtırlar. Ayrıca İstanbul'da kurulan futbol kulüplerinin listeleri incelendiğinde de, Moda Futbol Kulübü (1896), Cadi-Keuy Football Club (1899) ve Imogen (1900) takımlarının İngiliz uyruklular tarafından, Elpis (1900) takımının Rumlar tarafından, Black Stocking (1899), Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ise Osmanlı uyruklular tarafından kurulmuş oldukları da zaten görülmektedir.

1907: Resmi kuruluş tarihi

Türk gençleri bu yıllarda resmi formalı olmasa da rahat rahat top koşturur bir duruma gelmişti.

"Fener"Sonunda, içinde bulundukları tarihin de desteğinden güç alan Kadıköylü gençlerden, Hariciye Nazırı Asım ve Server Paşa'ların torunu Londra Sefareti Başkatibi Nuri Bey'in oğlu Ziya Bey ile Harekat Ordusu Feriki Tümgeneral Şevki Paşa'nın oğlu Ayetullah Bey ve de ünlü edebiyatçı Sami Paşazade Sezai Bey'in yeğeni Enver Necip Bey, Necip Bey'in Moda Başpınar sokak 3 numaralı evinin selamlık katında yaptıkları bir görüşme sonucunda kuracakları takımın ilk fikir harcını atıyorlardı. Gerekli olan parayı da finanse edecek olan dönemin zenginlerinden Saint Joseph mezunu Mühendis Nurizade Ziya Bey'e kulübün kurucu başkanlık şerefini, Osmanlı Bankası memurlarından Ayetullah Bey'e katiplik (sekreter) görevini, Bahriye Subayı Necip Bey'e de kaptanlık ve saymanlık görevini veriyorlardı.

Aynı görüşmede varılan fikir birliği ile de kuracakları kulübün adını oturdukları semtin güzelliğinden esinlenerek Fenerbahçe yapacaklar, amblemlerini Fenerbahçe Burnu'ndaki ışık saçan fenerden, formalarındaki renkleri ise Fenerbahçe'sindeki ilkbaharın sevimli müjdecisi papatyaların kıskançlık ve temizlik sembolü olan renklerinden yani sarı ile beyazdan alacaklardı.

Çoğu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan, takımın ilk oyuncuları.Ertesi gün Baker Mağazası'ndan forma kumaşları alınıyor, Fener armalı kırtasiye malzemelerinin siparişleri veriliyor ve de dönemin güya Futbol Federasyon Başkanlığı görevini üstlenmiş kişisi James Lafontaine ile yapılan bir sohbette de sanki kendisinden icabet alınıyordu. Artık kurulacak olan kulübün ismi, başkanı, amblemi ve formaları seçilmiş, mesele sadece formaları giyerek bu ismi tescil ettirecek 11 Türk gencinin bir araya getirilmesine kalmıştı. Bu konuda da en mühim rolü St. Joseph Mektebi Türkçe Öğretmeni Enver Bey üstleniyordu.

Kaynak: wikipedia.org

misafir - 7 yıl önce
ahmt cok yararli bir bilgi eklmissin kutlarim :)

misafir - 7 yıl önce
hiçönemi yok seni bilememama ben öbür takım arkadaslarımada saygımvar impetus

misafir - 7 yıl önce
sen benikutlamıştınya şimidben senikutluyorum helal olsun tebrikler örnek insansın impetus :D

misafir - 7 yıl önce
Koyu degil ama FB liyim. Dun aksam oldugu gibi (Fener 0 - Shevchenko 4) bizi uzsede sahadakiler, olmaya devam ediyoruz. Daum istifa! demek istiyorum ve hemserim Ümit Ozat'in FB gibi bir takimda yeri olmadigini seklindeki dusuncemi bu vesileyle belirtmek istiyorum. Tuncay'i basarili futbolundan dolayi kutluyor, Volkan'in super bi kaleci olacagi yonundeki inancimida belirtmek istiyorum.

misafir - 7 yıl önce
valla ben rüstüyü bilmem ama volkanın iyi kaleci olucagına inanıyorum ama nasıl ümit özeti kaptanyapmışlar adam topoa bile kosamıyo

misafir - 7 yıl önce
neyse maç bitarafa call of duty şifreleri nasıl yazılıyo feneri kapat görevini yapınca neden devam etmiyo lütfen cevapla

misafir - 7 yıl önce
sarııııı laciverttttt şampiyonnnn fenerrrrrrr...

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fenerbahçe SK
1 yıl önce

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 yılında Nurizade Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy...

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe`nin Maçları, UEFA Kupası 2006/07, Turkcell Süper Ligi, 10 Ağustos, 1899, 1907, 1910, 1913, 1918, 1928
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi
1 yıl önce

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi veya diğer adıyla Kıtalararası Derbi, İstanbul merkezli iki Türk spor kulübü olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın futbol...

Fenerbahçe, Kadıköy
5 yıl önce

Çiftehavuzlar semtleri arasında kalan tarihi semt. Fenerbahçe Spor Kulübü adını bu semtten almıştır. Fenerbahçe, Marmara Denizi'ne doğu-batı yönlerinde...

Fenerbahçe, Kadıköy, Fenerbahçe (anlam ayrım), Fenerbahçe Spor Kulübü, Marmara Denizi, Taslak, İstanbul, Memleketini tanıt!
Fenerbahçe Müzesi
1 yıl önce

Fenerbahçe Müzesi, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından açılan spor müzesi. Fenerbahçe'nin 100 yılı aşkın bir zamanda çeşitli şubelerde kazandığı 3000'den...

Fenerbahçe Müzesi, FB TV, Fenerbahçe Gazetesi, Fenerbahçe Lisesi, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörleri ve Başarıları, Fenerbahçe başkanları listesi, Fenerbahçe Ülkerspor, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Fenerbahçeli basketbolcular, Fenerbahçeli futbolcular
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu
1 yıl önce

da resmi adıyla Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi İstanbul, Kadıköy'de bulunan, Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı 47.834 seyirci...

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, 1908, 19 Mayıs Stadyumu, 5 yıldızlı stadlar, AOL Arena, Ali Sami Yen Stadyumu, Almanya, Amsterdam ArenA, Ankara 19 Mayıs Stadı, Antalya Atatürk Stadyumu, Atatürk Olimpiyat Stadı
Fenerbahçe Dergisi
1 yıl önce

belirtilmeli] ^ Fenerbahçe Dergisi 3 Temmuz 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim tarihi: 19 Haziran 2016 Fenerbahçe portali Medya...

Fenerbahçe Dergisi, Fenerbahçe Spor Kulübü, 2003, 2007, Abdi İpekçi Arena, Caferağa Spor Salonu, Dergi, FB TV, Fenerbahçe`nin Avrupa tarihi, Fenerbahçe`nin kazandığı şampiyonluklar ve kupalar, Fenerbahçe`nin lig tarihi
Fenerbahçe TV
5 yıl önce

FB TV veya Fenerbahçe Televizyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kurulan bir spor kanalıdır ve Türkiye’de bir spor kulübü için oluşturulan ilk televizyon...

FB TV, 19 Ocak, 2004, Digiturk, Fenerbahçe, Fenerbahçe Gazetesi, Fenerbahçe Lisesi, Fenerbahçe Müzesi, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörleri ve Başarıları, Fenerbahçe başkanları listesi
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi
1 yıl önce

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, Süper Lig'in en büyük derbilerinden biridir. İki takımın yaptığı 354 futbol maçında en çok kazanan takım, 133 maçla Fenerbahçe'dir...