Feniks

Kısaca: Feniks (Latince: phoenix, eski Yunanca: Φοῖνιξ, Phoiniks, Arapça: العنقاء) eski Mısır kökenli efsanevi ateş kuşunun Batı mitolojisindeki karşılığıdır. Pers mitolojisinde Simurg, Anka, İslam sonrası Türk mitolojisinde Zümrüdü Anka veya Simurg u Anka, daha önceleri de Tuğrul olarak geçmesi gibi birçok milletin efsanelerinde karşılık bulmaktadır. ...devamı ☟

feniks
Feniks

Feniks (latince: phoenix, eski Yunanca: Φοῖνιξ) eski Mısır kökenli efsanevi ateş kuşunun Batı mitolojisindeki karşılığıdır.} Pers mitolojisinde Simurg, Arap ve İslam mitolojisinde Anka, İslam sonrası Türk mitolojisinde Zümrüdü Anka veya Simurg u Anka, daha önceleri de Tuğrul olarak geçmesi gibi birçok milletin efsanelerinde karşılık bulmaktadır. Bahsedilen bu kuşlar bu mitolojilerde kısmen benzerlik, kısmen de farklılık göstermektedir.} Yunan mitolojisinde Feniks'in Habeş diyarında yaşadığına inanılıp bir kartal büyüklüğünde ve çok uzun ömürlü olduğu söylenmektedir. Gözleri yıldızlar gibi parlak olup başında parlak bir sorguç bulunmaktadır. Boynunun tüyleri yaldızlı, diğer tarafları ise kırmızıdır. Ömrünün sonlanmakta olduğunu anlayınca, kuru dalları zamkla sıvayarak kendine yuva yapar ve üstüne kurulur. Kızgın güneşin yuvayı tutuşturup kendini yakmasının ardından küllerinden bir yumurta meydana gelir ve ondan da yeni bir Feniks çıkar.} Bu sebeple Hıristiyanlar Feniks adını verdikleri bu kuş mitini öldükten sonra tekrar dirilmenin simgesi sayarak yorumlamışlardır. Ayrıca bakınız * Simurg * Tuğrul kuşu

Kaynaklar

Vikipedi

feniks

Türkçe feniks kelimesinin İngilizce karşılığı.
[feniks (de) ] n. phoenix, legendary bird who consumed itself in fire and returned to life from ashes n. phoenix

feniks

Flemenkçe feniks kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. phoenix, legendary bird who consumed itself in fire and returned to life from ashes

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

feniks Resimleri

Feniks
3 yıl önce

Feniks (Latince: phoenix, eski Yunanca: Φοῖνιξ, Phoiniks, Arapça: العنقاء), eski Mısır kökenli efsanevi ateş kuşunun Batı mitolojisindeki karşılığıdır...

Simurg
3 yıl önce

ve Sîna-Mrû (Pâzand) diğer isimlerindendir. Eski Mısır mitolojisindeki Feniks ve Türk mitolojisindeki Hüma veya Tuğrul gibi kuşlarla benzer özellikler...

Simurg, Futbol, Simurg (mitoloji), Simurg Zakatala, Anlam ayrım
Phoenix (anlam ayrımı)
6 yıl önce

yılında Mars'a iniş yapan ABD sondası. Simurg (mitoloji), mitolojideki anka kuşu, eşsiz insan, feniks, erdem örneği. Phoenix (dansçı) Phoenix (tavuk)...

Varşova
3 yıl önce

ile onurlandırılmıştır. Varşova aynı zamanda bir Feniks şehri olarak bilinmektedir. Mitoloji’deki feniks kuşunda olduğu gibi II. Dünya Savaşı’nda %80’i...

Varşova, Varşova
Kaknüs kuşu
3 yıl önce

küçük kuşları yiyerek beslendiği ifade edilir. Bin yıl yaşayıp daha sonra Feniks gibi küllerinden yeniden doğmak için ormanlardan odun toplayıp bunları kanatlarını...

Enix
3 yıl önce

adını aldı. Adını, kendi küllerinden yeniden doğmuş efsanevi bir kuş olan "feniks" ile dünyanın ilk dijital bilgisayarı olan ENIAC'tan almaktadır. Enix, 1...

Konrul
3 yıl önce

Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011 (OTRS: CC BY-SA 3.0) Tuğrul Feniks Simurg Züzülö Garuda Öksökö Türk mitolojisi Phoenix (mythology)...

Hüma kuşu
3 yıl önce

Hüma kuşu devlet şekillenmesini sembolize eder, bazı yorumlarda, Hüma'nın Feniks gibi birkaç yüzyılda küllerinden yeniden doğmak için kendini yakarak tükettiği...

Huma kuşu, Abra, Alkarısı, Bahamut, Cadı, Cin, Demirkıynak, Deniz kızı, Dev, Ejderha, Elf