Fer'�� Deliller

Aslî deliller

Aslî deliller, bir İslam hukuku yani ``fıkıh`` terimi.Aslî deliller terimi ve içinde barındırdığı alt başlıklar, Şer`î delillerin bir kısmını oluşturmaktadır. Şer`î delillerin diğer kısmı ise fer`î delillerdir.

Delil (hukuk)

Dava konusu yapılan hakkın gerçekten var olup olmadığının anlaşılması için bu hakkın ve buna karşı yapılan savunmanın dayandığı vakıalar hakkında mahkemeye kanaat verilmesi işlemine ispat denir. Bu vakıaların ispatı için başvurulan vasıtalara ise delil de...

Fer'î deliller

Fer`î deliller, bir İslam hukuku terimi.İslam hukukunda şer`î delillerin bir kısmıdır. Şer`î delillerin diğer kısmı ise aslî delillerdir.

iddianame

İddianame, ceza yargılamasında, hazırlık soruşturmasının kamu davasının açılması için yeterli düzeye eriştiğinin anlaşılması üzerine savcının dava açtığını bildiren yazılı belge.

Fer'i deliller

Fer'î deliller (furûʿ ed-Dîn) (Arapça: فروع الدين ‎), bir İslam hukuku terimi. İslam hukukunda bir hükmün bina edileceği deliller ikiye ayrılır.

Feri deliller

Fer'î deliller (furûʿ ed-Dîn) (Arapça: فروع الدين ‎), bir İslam hukuku terimi. İslam hukukunda bir hükmün bina edileceği deliller ikiye ayrılır.

Beyaz delik

Beyaz delik ya da ak delik, kara deliğe düşen bir maddenin solucan delikleri aracılığıyla Evren'in başka bir yerinde yeniden ortaya çıktığı noktalardır. Başka bir zamana veya başka bir Bebek Evren'e de açılabilirler.

Asli deliller

Aslî deliller (Usûl el-fıkh) (Arapça: أصول الفقه ‎), bir İslam hukuku yani fıkıh terimi. Geleneksel İslam algısında; aslî deliller terimi ve içinde barındırdığı alt başlıklar, Şer'î delillerin bir kısmını oluşturmaktadır.

İddianame

deliller belirler. Salt varsayıma dayalı çıkarımlar ile maddi vakıanın subjektif yorumuna kaçan kişisel değer yargılarının bir iddianeme metninde yeri

Broşlama

Broş adı verilen bir düz freze yardımıyla çeşitli biçimlerde delikler açmak veya deliklere çap vermek için başvurulan maden işleme usulü. Bir broş yardımıyla birleştirilecek parçalar üstünde açılmış iki deliği karşı karşıya getirmek için kazan atelyelerin...