Ferah Nehri (Peştuca; ''Derya-yı Ferah Rud''), Afganistan'ın batısında nehir.

Ferah Nehri

Ferah Nehri (Peştuca; Derya-yı Ferah Rud), Afganistan'ın batısında nehir. 560 km uzunluğundaki nehir, Gur Vilayeti'nde Bend-i Bayan Sıradağları'nın güney yamaçlarından doğar. Güneybatı yönünde akarak Ferah Vilayeti'yle vilayetin yönetim merkezi Ferah kentinden ve kuzeybatıdaki Nimruz Vilayeti'nden geçtikten sonra İran sınırındaki Hilmend (Sistan) Bataklığına boşalır. Nehrin akışı mevsimlere göre büyük ölçüde değişir. İlkbahardaki taşkınlar sırasında nehri geçmek olanaksızdır. Çığırının büyük bölümü boyunca, Ferah'dan sulama amacıyla yararlanılır.

Yanıtlar