Ferik

Kısaca: Ferik Alm. Kommandierender Generalbzw. Generalleutnant (m.), Fr. Général (m), divisionnaire, İng. Divisional General. Osmanlı Devletinde büyük askeri rütbelerden birinin adı. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra Osmanlı ordusunda bir kolorduyu meydana getiren yedi birlikten her biri. Feriklik, yeniçeri ocağının kaldırılmasından (1826) sonra kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye teşkilatında müşir ile mirliva rütbesi arasında tesbit edilmiştir. O ...devamı ☟

Ferik Alm. Kommandierender Generalbzw. Generalleutnant (m.), Fr. Général (m), divisionnaire, İng. Divisional General. Osmanlı Devletinde büyük askeri rütbelerden birinin adı. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra Osmanlı ordusunda bir kolorduyu meydana getiren yedi birlikten her biri.

Feriklik, yeniçeri ocağının kaldırılmasından (1826) sonra kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye teşkilatında müşir ile mirliva rütbesi arasında tesbit edilmiştir. O sırada iki feriklik mevcuttu, Hassa ferikliği, Mansura ferikliği. 1830-1835 yılları arasında ferikliğin teşrifattaki (protokoldeki) yeri, hakkında kesin bir bilgi yoktur. 1835’te feriklik rütbesi, Anadolu kazaskerliği ve rütbe-i saniyenin sınıf-ı evvel mümeyyizi ile aynı derecede olduğu kabul edildi. Feriklik, Bala rütbesinin kurulmasından sonra 1847’de teşrifattaki yerini kesin olarak bulmuştu. Böylece feriklik; İstanbul payesi, ula evvelliği ve Rumeli beylerbeyliği ile aynı derecede bir rütbe haline geldi. 1903’te müşirlik ile feriklik rütbesi arasında sivilde bala rütbesine eşit olmak üzere birinci feriklik rütbesi kurulmuş ve ilk olarak Tüfekçibaşı Tahir Paşa ile fahri yaverlerden Salahaddin, Şakir ve Nasır paşalara verilmiştir.

Ferikler, paşa ünvanını taşırlar ve kendilerine konuşma sırasında, “Saadetlü paşa hazretleri” denirdi. Yazılarda ise “Saadetlü efendim hazretleri” diye yazılırdı.

Cumhuriyet döneminde birinci ferikler ile feriklerin sahib oldukları ünvanlar kullanılmakla beraber bunlar bir süre daha paşa ünvanını korudular.Nihayet bu ünvanlar efendi, bey vs. ünvanları ile birlikte 1934 tarih ve 5290 sayılı kanunla kaldırıldı.

Ferikin bugünkü karşılığı olarak birinci ferik korgeneral, ikinci ferik ise tümgenaraldir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

ferik

Osmanlıca ferik kelimesinin Türkçe karşılığı.
Tümen (Fırka) kumandanı. Korgeneral. * İnsan kalabalığı. Büyük insan bölüğü.

ferik

kümes hayvanlarının civcivlikten çıkmış yavruları, piliç. gevrek bir elma türü. tümgeneral ya da korgeneral.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lâkap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun
1 yıl önce

üzere kara ve havada görevlilere Müşir, Birinci Ferik, Ferik ve Livalara General, denizde Birinci Ferik, Ferik ve Livalara Amiral denilir. Generallerin ve...

Lâkap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun, Atatürk Devrimleri Açısından Türk Kadını, Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk İnkılapları, Aşarın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Harf Devrimi, I. ve II. Kalkınma Planları, Köy Enstitüleri, Lâkap ve Unvanların Kaldırılması
2. Ordu (Osmanlı)
1 yıl önce

(İkinci Orduyu Hümayun) (Kumandan: Birinci Ferik Nasır Paşa) 3. Tümen (Üçüncü Fırka-i Hümayun) (Kumandan: Ferik Hasan Kamil Paşa) 5nci Nizamiye Livası (Kumandan:...

Şark Ordular Grubu
5 yıl önce

grubu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: Şark Ordular Grubu (Ferik Vehib Paşa) 3. Ordu, (Ferik Mehmed Esad Paşa) 6. Kolordu (Mirliva Hilmi Paşa) 3. Kafkas...

4. Ordu (Osmanlı)
1 yıl önce

Hümayun) (Kumandan: Ferik Mahmud Paşa) 15nci Nizamiye Livası (Kumandan: Mirliva Ahmed Süreyya Paşa) 16nci Nizamiye Livası (Kumandan: Ferik Salih Paşa) 19....

Sadettin Paşa
4 yıl önce

1875 yılında patlak veren Hersek İsyanı bastırılmasında görevlendirildi. Ferik Şevket Paşa tümeni ile Edirne, Yanbolu, İskeçe, Eski Zağra taraflarında...

8. Ordu (Osmanlı)
5 yıl önce

lağvedildi. Ocak 1918'de ordu, aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: 8. Ordu, (Ferik Cevat Paşa) 22. Kolordu 3. Tümen, 7. Tümen, 20. Tümen 16. Tümen 54. Tümen...

Mirliva
1 yıl önce

Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Türkiye'nin ilk yıllarında kullanılan, ferik ile miralay rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden tuğgeneral...

Mirliva, Ansiklopedi, Ansiklopedik
Kafkas Ordular Grubu
5 yıl önce

ordu grubu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: Kafkas Ordular Grubu (Birinci Ferik Ahmet İzzet Paşa) 2. Ordu, (Mirliva Mustafa Fevzi Paşa) 2. Kolordu (Miralay...

Kafkas Ordular Grubu, 17 Mayıs, 1917, 1917 Rusya Devrimi, 1918, Afrika Cephesi (Birinci Dünya Savaşı), Alman İmparatorluğu, Amerika, Arap Ayaklanması, Ardahan Harekâtı, Askeriye