Ferik��Y Latin Katolik Mezarl������

Ritmo Latino

Ritmo Latino Star Medya Grubu'na bağlı olarak 1999 - 2003 yılları arasında yayın yapmış tematik radyo kanalı....

Latin alfabesi

Latin alfabesi veya Latin abecesi,Roman alfabesi de denir, Latin kültürünün temelini oluşturur. Latin Alfabesi'nde 23 harf bulunur. Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır. Latin alfabesi şu anda dünyada en yaygın ku...

Uygur Latin Yazısı

Uygur Latin Yazısı, (ULY) (Yeni Uygur Türkçesi: ''Uygur Latin Yëziqi'') Uygur dilinin latin harfleri yardımıyla yazımıdır.

Tarihi Tuva Alfabeleri

Ek Harfler

Y (anlam ayrımı)

;Y veya y* Y - Latin alfabesinde harf* Y - Amerikan Kültürü'nde X nesli'nden sonra gelen kuşaktır.

Faroece

Faroe dili (Faroece)(Faroe dilinde: føroyskt [ˈføːɹɪst] ya da [ˈføːɹɪʂt]) dünyada 60,000 - 80,000 kadar konuşanı olduğu tahmin edilen (48,000 kadarı Faroe Adaları'nda, 12,000 kadarı da Danimarka'da), Faroe Adaları'nın resmi dili, Danimarka'da da okullarda...

Bulgar Kiril alfabesinin Latin harfleriyle ifade edilmesi

Bulgarca'nın latinleştirilmesi işlemi Kiril alfabesinin Latin alfabesine dönüştürülmesi şeklinde olur. Bu genellikle Bulgaristan'daki isimlerin yabancılar için kolay okunabilirlik sağlanması için yapılır. Birkaç örnek: а→a, б→b, в→v, г→g, д→d, е→e, ж→zh,...

Türkmen alfabesi

Türkmen alfabesi, (Türkmence: ''Türkmen elipbiýi'') Türkmen dilini Latin harfleri yardımı ile yazımıdır. 1993 yılında beri Türkmenistan'da kullanılmaya başlanmıştır.

Hırvat Alfabesi

Hırvat alfabesi Protestan ve Katolik Slavların tercih ettiği alfabe Lâtin alfabesidir. Bu Lehçe, Çekçe gibi dillerde de söz konusudur.

Özbek alfabesi

Özbek alfabesi, (Özbekçe: ''o‘zbek alifbosi'') Özbek dilinin Arap, Kiril ve Latin harfleri yardımı ile yazımıdır.