Fermantasyon, Bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır. Organik besin monomerlerinden, oksijen kullanılmakızın yapılan, ATP enerjisi elde etme reaksiyonlarının genel adı.

<strong>Fermantasyon çeşitleri:</strong>
Laktik asit fermantasyonu
Alkol fermantasyonu
Sitrik ait fermantasyonu
Bütrik asit fermantayonu

Yanıtlar