Fermiyon

Kısaca: Fermiyon, parçacık fiziğinde, spin kuantum sayısı buçuklu tamsayı (1/2, 3/2, ...) olan parçacıklardır. Fermiyonlar Fermi-Dirac istatistiğini takip ederler. Fermiyonlar, tamsayı spinli bozonlardan farklı olarak, Pauli dışlama prensibine uyarlar. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bozon
1 yıl önce

bileşik parçacıklar spinlerine bağlı olarak fermiyon ya da bozondur:yarım tam sayı spinli parçacıklar fermiyon,tam sayı spinli parçacıklar bozondur.Göreceli...

Süpereş
1 yıl önce

olabilir. Örneğin dördüncü boyutta bir süpersimetride bir foton iki farklı fermiyon süper eşi ve bir skaler süpereşi bulunabilir. Simdiye kadar hiçbir süpereş...

Gravitino
1 yıl önce

skalasından daha yüksektir fakat standart model parçacığındaki süper simetrik fermiyon eşleri bu skalada çoktan görülmüştür. Diğer bir çözüm ise R-denkliği hafif...

Pauli dışarlama ilkesi
1 yıl önce

olabilirler ve bu fermiyon olup olmadıklarına karar verir. Örneğin Helyum-3 atomu 1/2 gibi bir spine sahiptir ve bu onu bir fermiyon yapar, fakat Helyum-4'ün...

Parçacıklar listesi
4 yıl önce

bulunur. Fermiyonlar maddenin temel yapıtaşıdır. Renk kuvveti ile etkileşimlerine göre sınıflandırılırlar. Standart model'de 12 temel fermiyon bulunur :...

Atomaltı parçacık
1 yıl önce

keşfedilmemiş atomaltı parçacıklara örnek olarak foton (ışık), bozon, mezon, fermiyon, baryon ve graviton verilebilir. 1- Leptonlar 2- Kuarklar 3- Nötrinolar...

Atomaltı parçacıklar, Atom, Baryon, Bozon, Elektron, Fermiyon, Fizik, Foton, Graviton, Işık, Kuark
Yoichiro Nambu
1 yıl önce

Simetrik Kırılma, Kiral Dinamiği ve Fermiyon Kitleler, Nük. Fiz. A 629 (1998) 3c. BCS Tipi Teorileri, içinde Fermiyon-Bozon İlişkiler Physica D 15, 173...

Roy Glauber
4 yıl önce

sürdürmektedir. Kendisinin güncel araştırmalarının konularından bazıları : fermiyon istatistikleri ile mücadele için cebirsel yöntemler; tutarlılık ve...