Fernand Braudel

Kısaca: Fernand Braudel (24 Ağustos 1902–27 Kasım 1985) Fransız tarihçi1902`de Meuse`de doğdu. Tarih bölümünden üniversite diploması aldıktan (1923) sonra Cezayir, Paris ve Sao Paulo`da hocalık yaptı. Savaş esiri olarak Almanya`da geçirdiği beş yıl içinde, 1949`da yayımlanacak olan doktora tezini yazdı: La Mí©diterraní©e et le Monde Mí©diterraní©e í  l`í‰poque de Philippe II (İkinci Filip Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası). ...devamı ☟

}

Fernand Braudel (24 Ağustos 1902–27 Kasım 1985) Fransız tarihçi

1902`de Meuse`de doğdu. Tarih bölümünden üniversite diploması aldıktan (1923) sonra Cezayir, Paris ve Sao Paulo`da hocalık yaptı. Savaş esiri olarak Almanya`da geçirdiği beş yıl içinde, 1949`da yayımlanacak olan doktora tezini yazdı: La Mí©diterraní©e et le Monde Mí©diterraní©e í  l`í‰poque de Philippe II (İkinci Filip Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası). Marc Bloch ile Lucien Fí¨bvre`in kurdukları Annales dergisinin yayın kuruluna seçildi (1946); Collí¨ge de France`da hocalık yaptı. Lucien Fí©bvre`in ölümüyle, tarih ve diğer sosyal bilim çalışmaları arasındaki ilişkileri teşvik amacıyla kurulan VI í¨me section de Ia€˜í‰cole des Hautes í‰tudes`ün başkanlığına getirildi. 1962`den itibaren Maison Sciences de I`Homme`un baş yöneticisi oldu. İkinci büyük eseri olan Civilisation Matí©rielle et Capitalisme 1400-1800 (Maddi Medeniyet ve Kapitalizm, 1400-1800) 1979`da yayımlandı. Bunlardan başka, çok sayıda makalesi yayımlanan Braudel 1985`de öldü. Tamamlanmamış eseri Fransa`nın Kimliği, ölümünden sonra yayımlandı.

Bir coğrafyacı olmasına rağmen, tarih biliminde neredeyse devrim yaratmış bir ekolün, en ünlü temsilcilerinden biridir. Esir tutulduğu kampta yazdığı ve ülkemizde genellikle kısaca Akdeniz olarak bilinen kitap, tarihin öznesinin ne olduğuna dair tartışmalarda önemli bir dönüm noktasıdır. Annales ekolünün zaten tarihi küçük insanların tarihine dönüştürme çabasına ek olarak; Braudel, coğrafi yapıları, iklimi, gündelik hayatta kullanılan her türlü araç gereci de tarihin öznesi haline getirmiş ve aynı zamanda gerek zaman gerekse mekan algısını kökünden sarsmıştır. Tarihçilerin o devirde kullandığı Newton zamanını dışlamış ve kitabın anlatımını göreceli zaman üzerine kurmuştur. Zamanın hızı gerek mekandan mekana gerekse hangi zaman türünden bahsedildiğiyle ilgili olarak farklılık gösterir. Mekan algısı ise, Akdeniz`in sınırlarının konudan konuya göre değişiyor olmasıdır, yani anlatılan sabit bir Akdeniz bölgesi yoktur.

``Maddi Medeniyet ve Kapitalizm`` ise Braudel`in artık olgunluk dönemi eseri olup, üç ciltte dünya tarihini anlatmak gibi bir işe giriştiği ve bunu yaparken de dünyanın her tarafından tarihçilerin yardımını sağladığı devasa bir yapıttır. Bu yapıt, tüm dünya tarihini piramit bir yapı olarak alır ve kitaptaki her şey bu üçleme üzerinden anlatılır. En aşağıdan yukarıya doğru, kitaplar sırasıyla ilerlerken, zaman ve mekan algısı da bu piramit yapıyla beraber ilerler. Braudel, piramidin en altına gündelik hayatın temel gereksinimlerini koymuş, ve bunları zamansal açıdan da en yavaş ilerleyen yani değişen zaman yapısı olarak nitelemiş, sonra bunların tarih içinde gelişimlerini ve bunların bir sonraki aşamalarını anlatmış, ve üçüncü ciltte de en aşağıdan en yukarıya doğru incelediği tüm yapıyı kapitalizme vardırmıştır. Böylece kapitalizmin gelişimi, en temel bileşenlerinden başlayarak son derece detaylı ve uzun şekilde aktarılmıştır.

Başlıca Eserlerı

  • ``La Mí©diterraní©e et le Monde Mí©diterraní©en a l`í©poque de Philippe II`` 3 cilt.
* ``La part du milieu`` (vol. 1)
* ``Destins collectifs et mouvements d`ensemble`` (vol. 2)
* ``Les í©ví©nements, la politique et les hommes`` (vol. 3)
  • ``Ecrits sur l`Histoire`` (1969)
  • ``Civilisation matí©rielle, í©conomie et capitalisme, XVe-XVIIIe sií¨cle`` (1979)
* ``Les structures du quotidien`` (vol. 1)
* ``Les jeux de l`í©change`` (vol. 2)
* ``Le temps du monde`` (vol. 3)
  • ``La Dynamique du Capitalisme`` (1985)
  • ``Ecrits sur l`Histoire II`` (1990)


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Longue durée
3 yıl önce

toplum bilim yöntemlerini tarihe uygular. Yüzyılın ikinci yarısında ise Fernand Braudel temsilciliğini yapmıştır. Yakın zamanda Longue durée kavramının uygulaması...

Longue durí©e, Annales Okulu, Danimarka, Demokrasi, Fernand Braudel, Fransız, Lucien Febvre, Marc Bloch, İtalya
Ponza Deniz Muharebesi (1552)
3 yıl önce

arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mayıs 2012.  ^ Braudel, Fernand; s. 924 ^ Braudel, Fernand; s. 926-927 Braudel, Fernand (1995). The Mediterranean and the Mediterranean...

1902
2 ay önce

araştırmacısı, şair (ö. 1994) 28 Temmuz- Karl Popper 24 Ağustos - Fernand Braudel, Fransız tarihçi (ö. 1985) 13 Eylül - Safiye Ayla, ses sanatçısı (ö...

1902, Şair, Dil, Tarih, Edebiyat, 1994, 24 Ağustos, Kemalettin Tuğcu, 1985, Fransız, Fernand Braudel
São Paulo Üniversitesi
3 yıl önce

dünyanın en iyi 207. üniversitesi oldu. Claude Lévi-Strauss César Lattes Fernand Braudel David Bohm Jean Dieudonné Anatol Rosenfeld François Châtelet Johann...

Jacques Le Goff
3 yıl önce

Bloch tarafından kurulan Annales Okulu üyelerindendir. 1972 yılında Fernand Braudel'in ardından, École des hautes études en sciences sociales’in başına geçti...

Jacques Le Goff, Annales Okulu, Aziz, Fernand Braudel, Fransa, Keşiş, Marc Bloch, Ortaçağ, Rönesans, Pierre Nora
27 Kasım
2 ay önce

besteci (d. 1892) 1977 - Cemal Yeşil, Türk bürokrat (d. 1900) 1985 - Fernand Braudel, Fransız tarihçi (d. 1902) 1988 - John Carradine, Amerikalı sinema...

Kronoloji, Kasım, 28 Kasım, 26 Kasım
Lucien Febvre
3 yıl önce

Annales'i savaş sonrası dönemde taşıyan kişi olmuştur. Bu dönemde Fernand Braudel'i eğitmiştir ve daha sonra EHESS olarak bilinecek olan École Pratique...

Lucien Febvre, 11 Eylül, 1878, 1911, 1919, 1929, 1933, 1956, 22 Temmuz, Ecole Normale Superieure, Fernand Braudel
John Desmond Bernal
2 ay önce

1900 (1972) Türkçe adı ile Modern Çağ Öncesi Fizik On History (1980) Fernand Braudel ile birlikte Engels and Science, Labour Monthly broşür After Twenty-five...

John Desmond Bernal, 1901, 1971, Kristallografi, Modern Çağ í–ncesi Fizik (kitap)