FERT (türkçe) anlamı
1. Birey:
Mustafa Kemal bir fert değil
bir timsaldir.- Y. K. Beyatlı.
FERT (türkçe) anlamı
2. birey
FERT (türkçe) ingilizcesi
1. [Ferret]n. individual,
FERT (türkçe) fransızcası
1. individu [le]
FERT (türkçe) almancası
1. n. Einzelwesen
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Albert Fert

Bilimadamı bilgi kutusu

John

John İngilizce konuşulan ülkelerde isim ya da soyisim olarak kullanılır:

Roman

Roman olmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. İlk örneklerini 15.y.y. da Fransız yazar Rabelais vermiştir. Ancak asıl niteliklerini Romantizm ve Realizm akımları döneminde kazanmıştır. Roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ...

Terrier

Teriyerler, bir köpek ırkı grubu. Genelde küçük olan bu köpekler, cesur, canlı, enerjik ve hiperaktif bir kişiliğe sahiptir.

Can

Üzüt – Türk ve Altay halk inanışında can.