Fethi Gemuhluoğlu

Fethi Gemuhluoğlu (d. 1922, Göztepe - ö.

} Şair, yazar,teorisyen, milliyetci cephenin mimarı.

Kökeni

Elazığ -Ağın ilçesinin Gemuhlu köyünden İstanbul'a göçen bir aileden gelir. Göztepe Merdivenköy de 1922 yılında doğmuştur. Eğitimi Haydarpaşa Lisesi'ni bitiren Fethi Gemuhluoğlu, Hukuk Fakültesi'ne başlar. Ama mahalli şivesini kaybetmemiştir. Kişiliği Muharrem Ergin, Fethi Gemuhluoğlu'nun yetiştiği çevreyi şöyle tanımlar:
"Fethi'yi Fethi yapan nokta, Fethi'nin ailesi ve yetiştiği çevredir... Göztepe'deki ev Fethi'yi Fethi yapan unsurlardan biridir. Öyle ki duvarı yola, doğrudan doğruya yola bitişiktir. Arada en küçük bir mesafe yoktur. Duvarın bir tarafında bir kalabalık, gürültü fakat öte tarafında inanılmaz bir sükun var idi. Bu Fethi'nin hayat aynasıdır, mekan olarak Fethi'de rolü olan bir unsurdur."
Gemuhluoğlu, 13 yaşında Necip Fazıl'ın †˜Bir Adam Yaratmak' adlı piyesini bir çatı katında tek başına oynamağa kalkar. Ailesi çok şaşırmıştır. O bu olayı tebessümle anlatarak, "beni çıldırıyor sanmışlardı" der. Tek Parti döneminde gençlik faaliyetleri, resmi organizelerin başında gelen Halkevleri dışında faaliyetlere girişirler. Özellikle Öğrenci yurtlarında bir araya gelirler. Gençler Halkevleri toplantılarına katılarak, konuşmacıları soru yağmuruna tutarlar. Eminönü Halkevi'nde Kopenhag'da ki Dünya Devleti Fikri Konferansını anlatan Ahmet Emin Yalman ve Hamdullah Suphi Tanrıöver e Fethi Gemuhluoğlu heyecanla ve ellerini savurarak, "Siz bir hafta önce milliyetçiliği şu şekilde tarif ediyordunuz. Din diyordunuz, dil diyordunuz, tarih diyordunuz, ülkü diyordunuz, vatan diyordunuz" diyerek, Kopenhag Konferansı sonrası Dünya Devleti Fikri'ni anlatan Hamdullah Suphi'yi terslemiştir. Bu gençlerinin bir araya geldiği yurt ve kahvehaneler, mektepleşir. Gençler Beyazıt'taki Küllük Kahvehanesinde toplanır. 1946 yılında , Türk Kültür Ocağı derneği kurulur... Gemuhluoğlu, derneğin kuruluşunda askere gitmiştir. Askerlik dönüşü ocak faaliyetlerinde aktif görevler alır. Bilahare Türk Kültür Ocağı ile üç derneğin birleşmesiyle Milliyetçiler Derneği kurulur. Dönemin bütün gençlik faaliyetlerinde mitinglerde başı çeker. Moskova Radyosu ve Bizim Radyo onu hedef gösterir. Eylemleri 10 Nisan 1950'de Mareşal Fevzi Çakmak vefatında radyoda, neşeli şarkılar ve oyun havaları ile sevincini dile getirince milliyetçi gençliğin önünde 28 yaşında heyecanlı nutuklar verir, radyoyu ve yönetimi protesto eder. Harbiye Ordu Komutanlığı'na giderek, bayrağı yarıya indirir. Beyazıt Camii'nde Mareşal'in tabutunu resmi makamlara teslim etmez ve Eyüp Sultan'a kadar yürütür. Bu kişilerin arasında Turgut Özal da vardır. Görevleri İstanbul'un çeşitli liselerinde öğretmenlik , İstanbul Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü , Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Basın Müşavirliği görevlerinde bulunur. 1969 yılından itibaren Türk Petrol Vakfı Genel Sekreterliği ,Aydınlar Ocağı ile Türk Edebiyat Cemiyeti'nin İstişare Kurulu ve Anadolu Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve pek çok hayır kurumunun da yöneticiliğini yapar. Vefatı 5 Ekim 1977 Çarşamba günü vefat etmiştir. Ertesi gün Fatih Camii avlusunda bakan, milletvekili, vali, komutan, profesör, şair, yazar, gazeteci, din görevlisi ve yetiştirdiği kadrolar kendisini yolcu etmiştir. 6 Ekim 1977 Perşembe günü Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki kabrine gömülür.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.