Fethi Okyar

Kısaca: 1880'de Rumeli' de Pirlepe' de doğan Okyar 1904' te Harp Akademisi'ni bitirdi. Selanik'teki 3. Ordu'da görev yaparken İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Meşrutiyet'in ilanından sonra Paris askeri ataşeliğine atandı (1908). Trablusgarp ve Balkan savaşlarına katıldı. 1911' deki Meclis-i Mebusan ara seçimlerinde Manastır milletvekilliğine seçildi. 1913'te Sofya büyükelçiliğine atandı. ...devamı ☟

Fethi Okyar
Fethi Okyar

1880'de Rumeli' de Pirlepe' de doğan Okyar 1904' te Harp Akademisi'ni bitirdi. Selanik'teki 3. Ordu'da görev yaparken İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Meşrutiyet'in ilanından sonra Paris askeri ataşeliğine atandı (1908). Trablusgarp ve Balkan savaşlarına katıldı. 1911' deki Meclis-i Mebusan ara seçimlerinde Manastır milletvekilliğine seçildi. 1913'te Sofya büyükelçiliğine atandı.

1917' de İstanbul milletvekili olarak yeniden Meclis-i Mebusan' a girdi. Dahiliye nazırı oldu (1918). 1919'da öteki İttihat ve Terakki yöneticileriyle birlikte Malta'ya sürüldü. 1921'de serbest bırakılınca Ankara'ya giderek TBMM'ye katıldı. İçişleri bakanlığı ve iki kez başbakanlık (1923, 1924-1925) yaptı. Paris büyükelçisi oldu; 1930' a kadar bu görevde kaldı. 1930' da kuruluşuna öncülük ettiği Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın başkanlığını üst1endi. Serbest Fırka'nın 1930' da yapılan yerel seçimlerde kazandığı başarı hükümeti rahatsız etti. Gericiliği kışkırttığı gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalan parti 17 Kasım 1930' da kendini feshetmek zorunda kaldı.

1934'te Londra büyükelçiliğine atanan Okyar daha sonra yeniden milletvekili seçildi (1939-1942). Mayıs 1939'dan Mart 1941'e kadar Refik Saydam hükümetinde adalet bakanlığı yapan Fethi Okyar ekonomide liberal uygulamaları savunuyordu.
Eski başbakanlardan Ali Fethi Okyar 7 Mayıs 1943'de İstanbul'da öldü.


ESERLERİ
1.Fethi Okyar'ın Anıları
Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye
Fethi Okyar Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / Ünlü Kişiler Dizisi

Bu kitapta başta ümitsiz görünen çetin bir mücadele sonucunda, ülkemizin bağımsızlığını sağlamış olan ve Cumhuriyet'in 1923'te ilanında, Cumhurbaşkanı seçilmiş olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1930 yılında, yakın arkadaşı Fethi Okyar'ı görevlendirerek kurulmasına yol açtığı muhalefet partisinin dramatik öyküsünü bulacaksınız…

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mazhar Germen
6 yıl önce

TBMM ilk sekiz döneminde milletvekilliği, ayrıca 3. Hükûmet'te (1. Ali Fethi Okyar Hükümeti) Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekilliği (Sağlık ve Sosyal Yardım...

Mazhar Germen, 1887, 1924, 1925, 1967, 22 Kasım, 3. Hükümet, 3 Mart, 6 Kasım, Ali Cenani, Ali Fethi Okyar
Ali Cenani
3 yıl önce

Dönem, 2. Dönem ve 3. Dönem'de Gaziantep Milletvekilliği yaptı. Ali Fethi Okyar Hükümetinde ve 3. İnönü Hükümeti'nin başlangıcında Ticaret Bakanlığı...

Ali Cenani, 1. Dünya Savaşı, 10 Mart, 14 Mayıs, 14 Nisan, 17 Mayıs, 1872, 1924, 1925, 1926, 1927
Minber (gazete)
3 yıl önce

günlük siyasi gazete. Toplam 51 sayı çıkarmıştır. Sahipliğini Ali Fethi Bey'in (Okyar), Sorumlu Müdürlüğü'nü Rasim Ferit'in (Talay) yaptığı ve Mustafa...

Minber (gazete), 1918, Ahmet İzzet Paşa, Birinci Dünya Savaşı, Fethi Okyar, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Paşa, Talat Paşa, İttihat ve Terakki, Tevfik Okday
Mahmut Esat Bozkurt
3 yıl önce

Dönem'de tekrar İzmir milletvekili seçildi. 14 Ağustos 1923 tarihinde Ali Fethi Okyar'ın başkanlığında kurulan V. İcra Vekilleri Heyeti'nde, TBMM tarafından...

Mahmut Esat Bozkurt, 11 Ağustos, 12 Temmuz, 14 Ağustos, 17 ޞubat, 1892, 18 Haziran, 1911, 1922, 1923, 1924
Fethi Tevetoğlu
6 yıl önce

Fethi Tevetoğlu (31 Ocak 1916 - 27 Kasım 1989), Türk doktor, yazar, ansiklopedist ve siyasetçidir. Cihat Fethi Tevetoğlu 1916 yılında İstanbul’da doğmuştur...

Takrir-i Sükûn Kanunu
3 yıl önce

kabul ettiremeyince istifa etti ve yerine ılımlı kişiliğiyle tanınan Fethi Okyar başbakanlığa getirildi. 1925 Şubat ortalarında Şeyh Said İsyanı patlak...

Veda (film)
3 yıl önce

Bilgiç - Cevat Abbas Gürer Orhan Aydın - Kurmay Başkanı Kemal Pala - Fethi Okyar Mehmet Erbil - İsmail Hakkı Tekçe Alican Yarka - Muzaffer Kılıç IMDb'de...

Trakya Manevraları
3 yıl önce

Orgeneral İsmet İnönü, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Londra Elçisi Ali Fethi Okyar, Atina Elçisi Ruşen Eşref Ünaydın, Tahran Elçisi Enis Akaygen ve diğer...