Feuerbach Üzerine Tezler

Feuerbach Üzerine Tezler, Karl Marx`ın 1845`de yazdığı on bir kısa felsefi nottur. Marx, Genç Hegelciler arasında bulunan Ludwig Feuerbach eleştirisinin taslağını çizer.

Feuerbach Üzerine Tezler, Karl Marx`ın 1845`de yazdığı on bir kısa felsefi nottur. Marx, Genç Hegelciler arasında bulunan Ludwig Feuerbach eleştirisinin taslağını çizer. Ama çalışma zaman zaman Genç Hegelciler`in yanında felsefi idealizmin eleştirisine kadar varır. Politik hareketin de felsefenin bir parçası olduğu düşüncesini Marx burada öne sürer: "Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde ``yorumlamışlardır``; oysa sorun onu ``değiştirmektir``." (Almanca aslı: "Die Philosophen haben die Welt nur verschieden ``interpretiert``; es kömmt drauf an, sie zu ``verí¤ndern``.)

Marx hayattayken bu çalışmayı yayımlamadı, ölümünden sonra Engels tarafından düzenlendi ve 1888 yılında yayımlandı. Özgün metin ise 1924 tarafında ortaya çıktı.

BakınızKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Feuerbach Üzerine Tezler ilgili konular

 • Friedrich Engels

  Karl Marx’ın çalışma arkadaşı olmuş olan düşünür. Mark­sist öğretiye önemli ölçüde katkı yapmış ve ortak öğretilerinde, doğa
 • Ludwig Andreas Feuerbach

  Ludwig Andreas Feuerbach, (1804 - 1872) Alman filozof ve ahlakçı. Marx üzerindeki etkisi’yle ve humanist ilahiyat görüşleri’yle ünlenmişti
 • Paul Lafargue

  Paul Lafargue (1842-1911); Fransız uyruklu düşünür ve eylem adamı. Küba'nın Santiago kentinde doğdu. Dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte g
 • Genç Marx

  Genç Marx, genel Marksizm degerlendirmelerinde Karl Marx`ın entelektüel gelişiminin iki ayrı bölümlemeye tabi tutulmasının bir sonucu olarak
 • Halkın afyonu

  "Din halkın afyonudur" (Almanca aslı Die Religion ... ist das Opium des Volkes) Karl Marx'ın çok alıntılanan bir sözüdür.
 • Alman İdeolojisi

  Alman İdeolojisi (1845) Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından Nisan veya Mayıs 1845 tarihinde yazılan kitap. Marx ve Engels bu kitabı bir yay
 • Feuerbach Üzerine Tezler

  Feuerbach Üzerine Tezler, Karl Marx`ın 1845`de yazdığı on bir kısa felsefi nottur. Marx, Genç Hegelciler arasında bulunan Ludwig Feuerbach ele
 • Genç Hegelciler

  Genç Hegelciler, sonraları Sol Hegelciler olarak anılır, George Hegel`in 1831 yılında ölümünden sonra Berlin Üniversitesi`ndeki öğrenci ve
 • Praksis (felsefe)

  Praksis, kelime anlamıyla uygulama, aksiyon, pratiğin önemi gibi anlamlara gelmekte olan felsefi ifade.
 • Sevim Belli

  Sevim Belli (d. 1925) veya Sevim Tarı sosyalist yazar, çevirmen ve aktivist.
Feuerbach Üzerine Tezler
Feuerbach Üzerine Tezler