FEYIZ (türkçe) anlamı
1. 1 . Verimlilik
2. gürlük
3. ongunluk
4. bereket
5. 2 . Artma
6. çoğalma
7. 3 . İlerleme
8. kültürel gelişme
9. olgunluk
10. Bu hayırlı teşebbüsün doğu vilayetlerimiz gençliğine bahşedeceği feyiz Cumhuriyet hükûmeti için ne mutlu eser olacaktır.- Atatürk.
11. 4 . Manevi haz
12. mutluluk
13. iç huzuru.
FEYIZ (türkçe) anlamı
14. bilim
15. bilgi
16. verimlilik
17. gürlük
18. ongunluk
19. ilerleme
20. olgunlaşma
21. olgunluk
FEYIZ (türkçe) ingilizcesi
1. see feyz.,
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bayramiyye

BAYRAMİYYE Evliyanın büyüklerinden Hacı Bayram-ı Veli'nin ve talebelerinin tasavvufta takib ettikleri yol, tarikat. Hacı Bayram-ı Veli, hocası Hamidüddin-i Aksarayi (Somuncu Baba) hazretleriyle bir bayram günü tanışmıştı. Bu sebeple hocası ona "Bayram" lakabını verdi. Daha sonra ...

Bereket

Bereket aşağıdaki anlamlara geliyor olabilir;