Din bilginidir. Sivas’ta doğmuş ve Hicri 1032 yılında vefat etmiştir. İbn-i Malik’in “Şerh-ul Mesabıh” adlı eserine (ziya-ül Mesabıh) adıyla bir yorum yazmıştır.

Feyzullah Bin Şemseddin Ahmed Es-Sivasi

Din bilginidir. Sivas’ta doğmuş ve Hicri 1032 yılında vefat etmiştir. İbn-i Malik’in “Şerh-ul Mesabıh” adlı eserine (ziya-ül Mesabıh) adıyla bir yorum yazmıştır.

Yanıtlar