FEZLEKE (türkçe) anlamı
1. fezleke isim
2. eskimiş [[Arapça]] fezleke 1. Özet
hülasa. 2. Bir kararın kısaca yazılması. 3. hukuk Tahkikat evrakı.
FEZLEKE (türkçe) anlamı
3. özet
4. hülasa
FEZLEKE (türkçe) ingilizcesi
1. 1. summary. 2. summary of a cross-examination
2. police report.,
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fezleke-i Tarih-i Osmani

Fezleke-i Tarihi Osmani, Ahmet Vefik Paşa’nın yazdığı, ilk baskısı 1869’da (kimi kaynaklara göre 1863/1864) yapılan bir tarih kitabıdır.

Abdurrahman Şeref

Abdurrahman Şeref devlet adamı, tarihçi ve Osmanlı Devletinin son vak�anüvisti. 1853'te İstanbul'da doğdu. 1925'te öldü. İlk tahsiline Eyüp mahalle mektebinde başladı. Eyüp Rüşdiyesinde okudu. Bundan sonra 1873'te Mekteb-i Sultaniyi yani Galatasaray Lisesini bitirdi. Mahrec-i ...

Ahmet Vefik Paşa

1823 yılında İstanbul'da doğdu.Babası Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarlığı'nda bulunmuş Mehmet Ruhiddin Efendidir.Büyükbabası Yahya Naciddin Efendi, Divan-ı Hümayun tercümanlığında bulunan ilk Türk'tür.

Sedat Bucak

1960'ta Siverek'te doğdu. Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan Bucak, 19, 20 ve 21'nci dönem DYP Şanlıurfa Milletvekili olan Bucak, evli, 3 çocuk babası. Kendisiyle aynı adı taşıyan "Bucak Aşireti"nin reisi olan Sedat Bucak'a bağlı 89'u geçici ve 345'i gönüllü olmak üzere toplam ...

Abaza Hasan Paşa

Abaza Hasan Paşa ('-1659) Osmanlı tarihinde Abaza isyanları olarak tanınan ayaklanmalara adı karışmış, IV. Mehmet zamanında zorbalıklarıyla ün salmış bir vezirdir. Türkmen aşiretlerinin ağası bulunduğu sırada görevinden atıldığı için, Kastamonu dolaylarında ...

Hanefi Avcı

Alberto Giacometti, İsviçreli heykelci ve ressam (1901-1966). Bir ressamın oğlu olan Giacometti, kardeşi Diego'yu model diye kullanarak on üç yaşında ilk tablolarını yaptı. Cenevre ve Roma'da öğrenim gördükten sonra 1922'de Paris'e yerleşti. «Birini her gün aynı yerde görecek ...

Arap Camii

Arap Camii, İstanbul’da yapılan en eski cami. İstanbul'un Galata semtinde, Tersane Caddesi, Galata Mahkemesi Sokağı`ndadır. Haliç`in Galata yakasındaki en büyük camiidir. Emevi kumandanlarından Mesleme bin Abdülmelik tarafından 717 senelerinde İstanbul-Karaköy’de yaptırıldı.

4 Şubat

4 Şubat Gregorian Takvimine göre yılın 35. günüdür. Sonraki sene için 330 gün var (Artık yıllarda 331).

Katip Çelebi

Asıl adı Mustafa olup, 1608 (H. 1017)de İstanbul’da doğdu. Babasının adı Abdullah’tır. Babası, Osmanlı devlet ve siyâset adamlarının yetiştirildiği Enderûn mektebinde tahsil görerek yetişmiş bir askerdir. Mustafa bin Abdullah, ordu kâtipliğinde bulunduğu için ulemâ ve ...