FEZLEKE (türkçe) anlamı
1. fezleke isim
2. eskimiş [[Arapça]] fezleke 1. Özet
hülasa. 2. Bir kararın kısaca yazılması. 3. hukuk Tahkikat evrakı.
FEZLEKE (türkçe) anlamı
3. özet
4. hülasa
FEZLEKE (türkçe) ingilizcesi
1. 1. summary. 2. summary of a cross-examination
2. police report.,
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fezleke-i Tarih-i Osmani

Fezleke-i Tarihi Osmani, Ahmet Vefik Paşa’nın yazdığı, ilk baskısı 1869’da (kimi kaynaklara göre 1863/1864) yapılan bir tarih kitabıdır.

Abdurrahman Şeref

Abdurrahman Şeref devlet adamı, tarihçi ve Osmanlı Devletinin son vak�anüvisti. 1853'te İstanbul'da doğdu. 1925'te öldü. İlk tahsiline Eyüp mahalle mektebinde başladı. Eyüp Rüşdiyesinde okudu. Bundan sonra 1873'te Mekteb-i Sultaniyi yani Galatasaray Lisesini bitirdi. Mahrec-i ...

Ahmet Vefik Paşa

1823 yılında İstanbul'da doğdu.Babası Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarlığı'nda bulunmuş Mehmet Ruhiddin Efendidir.Büyükbabası Yahya Naciddin Efendi, Divan-ı Hümayun tercümanlığında bulunan ilk Türk'tür.