Fezleke-i Tarihi Osmani, Ahmet Vefik Paşa’nın yazdığı, ilk baskısı 1869’da (kimi kaynaklara göre 1863/1864) yapılan bir tarih kitabıdır.

Fezleke-i Tarih-i Osmani

Fezleke-i Tarihi Osmani, Ahmet Vefik Paşa’nın yazdığı, ilk baskısı 1869’da (kimi kaynaklara göre 1863/1864) yapılan bir tarih kitabıdır. Eser, 36 yıl boyunca Osmanlı rüştiyelerinde (orta dereceli okullarda) ders kitabı olarak okutulmuştur. Kitapta Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan padişah Abdülaziz zamanına kadar olan tarihi 6 bölüme ayrılarak incelenir; bu dönemlerdeki devlet örgütü ve çağın uygarlığı konu edilir. Ahmet Vefik Paşa bu eseri, 1864’te Bursa valiliğinden alınıp açıkta kaldığı dönemde kaleme aldı. Daha önce “Tarih-i Osmani” adıyla yayımlanan ve Vaka-i Hayriye olayı ile son bulan kitabına eklemler yapması ile bu kitap ortaya çıktı. Osmanlı-Rus savaşlarının yaşandığı bir dönemde kaleme alınan kitabın daha sonraki tarih ders kitaplarından önmeli bir farkı, Rus tarihi ve kültürüne daha çok yer vermesidir.

Yanıtlar