Fiilimsi ya da eylemsi fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen, cümle içerisinde isim, sıfat, zarf gibi görevlerde bulunan kelimelerdir. Fiilimsiler olumsuzluk eki hariç fiil çekim eki almazlar. ...

FIILIMSI (türkçe) anlamı
1. eylemsi
FIILIMSI (türkçe) ingilizcesi
1. adj. gerundial,

Fiilimsi hakkında bilgiler

Fiilimsi ya da eylemsi fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen, cümle içerisinde isim, sıfat, zarf gibi görevlerde bulunan kelimelerdir. Fiilimsiler olumsuzluk eki hariç fiil çekim eki almazlar. Fiilimsi çeşitleri [1] İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üç fiilimsi türü vardır. İsim fiil [2] †¢ Fiillere -me, -mek, -iş eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Yürümek vücüdu zinde tutar. Sıfat fiil [3] †¢ Fiillere -en, -esi, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Gelecek yıl işe başlayacak Zarf fiil [4] †¢ Fiillere -ip, -erek, -ince, -dikçe, -meden, -meksizin, -ken, -eli, -cesine eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Eve uğrayıp, bize gelecekmiş. Fiilimsi çeşitleri [5] İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üç fiilimsi türü vardır. İsim fiil [6] †¢ Fiillere -me, -mek, -iş eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Yürümek vücüdu zinde tutar. Sıfat fiil [7] †¢ Fiillere -en, -esi, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Gelecek yıl işe başlayacak Zarf fiil [8] †¢ Fiillere -ip, -erek, -ince, -dikçe, -meden, -meksizin, -ken, -eli, -cesine eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Eve uğrayıp, bize gelecekmiş. 21 AYŞESMA İltekinlilerin gülleri... Sonuna kadar dost !! Bunu herkes duysunn bnm admda esma zaaaaaaaaaaxD

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki fiilimsi maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Zarf-fiil

Zarf-fiil, bağ-fiil, ulaç veya gerundium; bir fiilin cümlede zarf (belirteç) görevinde kullanılan hâli. Türkçedeki üç fiilimsi grubundan biridir. Fiil kök ve gövdelerine getirilen eklerle geçici olarak zarf oluştururlar.Dergi kaynağı

Eylemsi

Fiilimsi ya da eylemsi; fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen; cümle içerisinde isim soylu sözcükler gibi kullanılan fiil soylu kelimelerdir. Türkçede fiilimsiler, fiillere yapım ekleri ekleyerek oluşturulur.

Isim-fiil

İsimden yüklem yapan ek-fiillerle karıştırılmamalıdır. İsim-fiil veya mastar, fiillerin cümlede isim görevinde kullanılan hâli.

Fiil Soylu Kelime

Fiil soylu kelimeler; fiil kökünden oluşturulmuş, cümlede bir iş veya oluş bildiren sözcükler. Türkçedeki fiil soylu sözcükler fiiller ve fiilimsilerdir. Fiilimsiler kendi içinde üçe ayrılır: İsim-fiil (mastar), Sıfat-fiil (ortaç), Zarf-fiil (ulaç).

Sıfat-fiil

Sıfat-fiil, ortaç veya partisip; bir fiilin cümlede sıfat görevinde kullanılan hâli. Türkçedeki üç fiilimsi grubundan biridir. Fiillerin sonuna sıfat-fiil ekleri olan -en, -esi, -mez, -ar, -di(k), -di(ği),Ergin 310 -ecek ve -miş getirilerek oluşturulurlar.Dergi kaynağı

Ek-fiil

Ek-fiil veya ek-eylemler, Türkçede isim soylu kelimelerin sonuna gelerek yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, ayrıca basit fiillerden bileşik zamanlı fiil yapan çekim ekleridir. Ek-fiiler -di, -miş, -se ve -dir'dir ancak sözcüklere bitişik olarak yazıldıklarında ses ...