Fiilimsi

Kısaca: Fiilimsi ya da eylemsi fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen, cümle içerisinde isim, sıfat, zarf gibi görevlerde bulunan kelimelerdir. Fiilimsiler olumsuzluk eki hariç fiil çekim eki almazlar. ...devamı ☟

Fiilimsi ya da eylemsi fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen, cümle içerisinde isim, sıfat, zarf gibi görevlerde bulunan kelimelerdir. Fiilimsiler olumsuzluk eki hariç fiil çekim eki almazlar. Fiilimsi çeşitleri [1] İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üç fiilimsi türü vardır. İsim fiil [2] †¢ Fiillere -me, -mek, -iş eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Yürümek vücüdu zinde tutar. Sıfat fiil [3] †¢ Fiillere -en, -esi, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Gelecek yıl işe başlayacak Zarf fiil [4] †¢ Fiillere -ip, -erek, -ince, -dikçe, -meden, -meksizin, -ken, -eli, -cesine eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Eve uğrayıp, bize gelecekmiş. Fiilimsi çeşitleri [5] İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üç fiilimsi türü vardır. İsim fiil [6] †¢ Fiillere -me, -mek, -iş eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Yürümek vücüdu zinde tutar. Sıfat fiil [7] †¢ Fiillere -en, -esi, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Gelecek yıl işe başlayacak Zarf fiil [8] †¢ Fiillere -ip, -erek, -ince, -dikçe, -meden, -meksizin, -ken, -eli, -cesine eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir. Eve uğrayıp, bize gelecekmiş. 21 AYŞESMA İltekinlilerin gülleri... Sonuna kadar dost !! Bunu herkes duysunn bnm admda esma zaaaaaaaaaaxD

Kaynaklar

Vikipedi

fiilimsi

Türkçe fiilimsi kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. gerundial

fiilimsi

eylemsi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fiilimsi
6 ay önce

Fiilimsi ya da eylemsi, fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen; cümle içerisinde isim soylu sözcükler gibi kullanılan fiil...

Birleşik cümle
3 yıl önce

duyunca / hemen geldim. (zarf-fiil) Fiilimsiler, cümlede isim soylu sözcükler gibi kullanılan fiillerdir. Fiilimsiler ile oluşturulan cümleler bazı kaynaklarda...

Fiil soylu kelime
6 ay önce

bildiren sözcük. Türkçedeki fiil soylu sözcükler, fiiller ve fiilimsilerdir. Fiilimsiler kendi içinde üçe ayrılır: İsim-fiil (mastar), Sıfat-fiil (ortaç)...

Zarf (dilbilgisi)
6 ay önce

Zarf veya belirteç; bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteler. Zarflar, fiile yöneltilen...

Sıfat-fiil
6 ay önce

partisip; bir fiilin cümlede sıfat görevinde kullanılan hâli. Türkçedeki üç fiilimsi grubundan biridir. Fiillerin sonuna sıfat-fiil ekleri olan -en, -esi, -mez...

Sözcük öbeği
6 ay önce

listede, sözcük öbeklerinin türleri listelenmiştir. Deyimler Atasözleri Fiilimsi öbekleri İyelik öbekleri (sahiplik öbekleri) Edat öbekleri Birleşik sözcük...

Ek fiil
6 ay önce

fiilinden türetilmiş bir isimdir) Fiilimsiler cümlede isim soylu sözcükler gibi davrandığından, ek-fiiller fiilimsilerin de yüklem olarak kullanılabilmesini...

Fiil çekim ekleri, Türkçe, Çekim ekleri
Yapım eki
6 ay önce

veya gövdelerine gelerek isim, sıfat gibi isim soylu sözcükler veya fiilimsiler oluşturan eklerdir: Bir fiilden yeni bir fiil yapan eklerdir. Bu şekilde...