Filistin

Filistin ( /ˈpæləsˌtn/ veya /ˈpæləsˌtn/ ) sıklıkla şu tanımları ifade eder:

  • Filistin Devleti: Ortadoğu'da de jure egemen bir devlet.
  • Filistin (bölge): Ortadoğu'da coğrafi ve tarihi bir bölge.

Filistin, ayrıca şu tanımlar için de kullanılabilmektedir:

  • Filistin Ulusal Yönetimi: Oslo Anlaşmaları ile Batı Şeria'da kurulan yönetim.
  • Filistin toprakları: İsrail'in işgal ettiği veya kontrol ettiği bölgeler, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nden oluşan bölge.
  • Filistin Kurtuluş Örgütü: Filistin'in silahlı mücadele yoluyla kurtuluşu amacıyla 1964 yılında kurulan örgüt.
  • Filistin yerleşim bölgeleri: ABD ve İsrail önderliğindeki çeşitli öneriler çerçevesinde Filistinliler için belirlenmiş bölgeler.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.