Film Mecmuası

FİLM MECMUASI (LE FİLM)

FİLM MECMUASI (LE FİLM)

(Sinema cereyanlarını takip eder.Haftalık resimli mecmuadır.Çıkış tarihi: 1Kasım 1926. Osmanlıca-Fransızca. Renkli Kapak. Sahibi ve müdürü: E. Kemal. Baş Yazarı: Ekrem Reşit. Nüshası 5 kuruş. Ahmet Kamil Matbaası)

Film mecmuası (Le Film) adıyla yayın hayatına başlayan dergi ikinci yılda,"Film" adını almıştır. Uzun süreli bir yayın olan derginin elimizde on iki sayısı bulunmaktadır. Derginin tam olarak kaç sayı yayınlandığı bilinmemekle beraber elimizde ikinci yıla ait altıncı nüsha 2 Kasım 1927 tarihlidir.Film Mecmuası hemen hemen her sayısında taşradaki sinema faaliyetlerine yer vermesiyle devrin diğer sinema yayınları ile arasındaki farklılığı ortaya koyar. Dergi muhabirinin Lale Film sahiplerinden biri olan Cemil Bey ile "Taşradaki Sinema Faaliyetleri" üzerine yaptığı röportaj, Türk sinema basınında ilk röportaj olma özelliğine sahiptir. Röportajın bir diğer önemi ise Cemil Bey`in taşradaki sinema faaliyetleri hakkında verdiği bilgilerdir.Türk sinema basınında görülen ilk müstehcen fotoğrafta bu dergide yayımlanmıştır. Josephine Baker`in göğüsleri açıktadır.

1927 Türkiye`sinde müstehcenliğe bir hayli cesur bakış. Derginin ileriki sayılarında yayımladığı bir beyanat, dönemin film acentaları, sinema salonları ve sinema dergilerinin kendi maceralarındaki yaşanılan rekabeti göstermesi açısından önemlidir. Dergi, tarafsız olmamak, bazı sinema ve film acentalarının adamı olmakla suçlanmış, bunun üzerine tarafsız olduğunu herhangi bir müesseseye ve sinema salonuna bağlı olmadığını, ilan sayfalarının tüm sinema salonlarına açık olduğunu belirten bir beyanat yayınlamak zorunda kalmıştır.Dergiden seçme bazı konu başlıkları: Sinemada Musiki (Cemal Reşit), Metropolis,Avrupa ve Amerika`nın En Meşhur Yıldızları Kimlerdir ve Nasıl Yaşarlar?, Büyük Sanatkarlar (Rudolph Valentino), Cambazhane Herkülü, Paramount ve Metro Goldwyn Filmleri, Sinema Reklamı Nasıl Yapılmalı, Sinema Romanları (M.Burhanettin).

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.