Filoloji; dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
Eski Yunancada philos (sevgi) ve logos (kelime) sözcüklerinin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır ve birebir çevirisi "kelime sevgisi"dir.

Filolog

Filolog ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Filoloji

filolog

Filoloji ile uğraşan bilgin.

Yanıtlar