Filtreleme

Filtreleme ya da filtrasyon, içinden yalnızca sıvının geçebileceği bir ortam ekleyerek katıları sıvılardan (sıvılar veya gazlar) ayıran çeşitli mekanik, fiziksel veya biyolojik işlemlerden herhangi biridir.

Böbrekte, böbrek filtrasyonu, glomerulus içerisindeki kanın filtrasyonu, ardından vücudun homeostazı sürdürmesi için gerekli olan birçok maddenin seçici olarak yeniden emilmesidir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.