Firdevsi-I Rumi

Kısaca: Firdevsi-i Rumi Divan şairi. 1453 senesinde Edincik’te doğdu. Babası İstanbul’un fethinde bulunmuş Hacı Genek Beydir. Firdevsi-i Rumi, Firdevsi-i Tavil ve Uzun Firdevsi diye tanınmıştır. Tahsilini Bursa’da yaptı. Şair Melihi’den aruz ve şeyh Abdullah-ı İlahi’den tasavvuf yolunu öğrendi. Uzun süre Balıkesir’de kaldı. Sonra İstanbul’a gelerek, İkinci Bayezid için Süleymanname’sini yazdı. Balıkesir’e döndü. İkinci Bayezid devrinin sonuna kadar Balıkesir’de yaşadı. Yavuz Sultan Selim zamanınd ...devamı ☟

Firdevsi-i Rumi Divan şairi. 1453 senesinde Edincik’te doğdu. Babası İstanbul’un fethinde bulunmuş Hacı Genek Beydir. Firdevsi-i Rumi, Firdevsi-i Tavil ve Uzun Firdevsi diye tanınmıştır. Tahsilini Bursa’da yaptı. Şair Melihi’den aruz ve şeyh Abdullah-ı İlahi’den tasavvuf yolunu öğrendi. Uzun süre Balıkesir’de kaldı. Sonra İstanbul’a gelerek, İkinci Bayezid için Süleymanname’sini yazdı. Balıkesir’e döndü. İkinci Bayezid devrinin sonuna kadar Balıkesir’de yaşadı. Yavuz Sultan Selim zamanında tekrar İstanbul’a geldi. Süleymanname’yi yazmaya devam etti. Ölüm tarihi ve yeri kesin olarak bilinmemektedir.

İyi bir yazar olan Firdevsi’nin nesrinin yanında şairliği pek tutulmamıştır. Manzum ve mensur olarak eserlerinin sayısı, kırka ulaşmakta ve bunlarda her mevzuda bilgi vermeye çalışmaktadır.

Eserleri:

1) Süleymanname: Süleyman aleyhisselamın mucizelerini ve hayatını, mensur ve manzum olarak anlatmaktadır. Yer yer daha başka hikayeler, nasihatler, tarih bilgileri ve menkıbeler işlenerek bir şark ansiklopedisi mahiyetini almıştır. Eserde Efrasyab diye de bilinen Alp Er Tunga destanının yer alması da dikkati çeker. Nesir kısımlarının dili halk söyleyişine yakın, Dede Korkud Hikayelerini andırır. Çok uzun olan bu eser 360 cilttir. Ancak elde birkaç cüzü bulunmaktadır.

2) Silahşörname: Almancaya tercüme edilmiştir. 3) Satrançname-i Kebir, 4) Davetname, 5) Münazara-i Seyf-u Kalem, 6) Hayat ve Memat, 7) Pendname-i Eflatun, 8) Firasetname, 9) Tercüme-i Came, 10) Şuyname, 11) Kutbname, 12) Hadikatü’l-Hakayık, 13) Hadis-i Ahsen, 14) Tecnisat’tır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.