Firuz Ağa Camii

Firuz Ağa Camii İstanbul`da Sultanahmet`te Atmeydanı`nda bulunan cami. 1491`de II. Bayezid`in hazinebaşısı Firuz Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Firuz Ağa Camii

Firuz Ağa Camii İstanbul`da Sultanahmet`te Atmeydanı`nda bulunan cami. 1491`de II. Bayezid`in hazinebaşısı Firuz Ağa tarafından yaptırılmıştır. Divanyolu’nun genişletilmesinden önce daha büyük bir avlusu olan cami, kapısını üstündeki Şeyh Hamdullah Efendi’nin kaleme aldığı kitabeden de anlaşılacağı gibi 1491 yılında, yani fetihten sadece 38 yıl sonra inşa edilmiş. Bu cami inşa edildiğinde Sultanahmet'in yapımına daha 120 yıl vardı.

Sekiz köşeli kasnağa oturan kubbesiyle cami Bursa üslubundadır. Dört sütunlu ve üç kemerli-kubbeli son cemaat yeri revakı merdivenlidir. Dış avluya giriş kapısı tramvay yolu üzerinde parmaklıklı bir duvardadır. Minaresi soldadır. Sağ tarafında bir tuvalet vardır.

Firuzağa Camii'nin bir özelliği de, uzun yıllardır İkindi ezanlarının Sultanahmet Camii ile karşılıklı olarak okunmasıdır... Önce Sultanahmet Camii müezzini ezana başlar, ardından Firuzağa'nın müezzini buna cevap verir şekilde ezanın aynı bölümünü tekrarlar. Her iki cami arasında karşılıklı olarak başından sonuna kadar ezan yankılı olarak okunur. Her iki caminin müezzini de seçme ve güzel sesli olduklarından, 5 dakika süreyle iç titreten bir ahenk yaşanır minareler arasında... Alman Çeşmesi ile Atmeydanı, bu iki ibadethanenin tam ortasında kaldığından, ezan sesleri en iyi bu bölgede dinlenir. Ayasofya'nın cami olduğu dönemlerde bu karşılıklı okuma faslı, Sultanahmet ile Ayasofya arasında yaşanırmış...

İlgili konuları ara

Yanıtlar