fitre

Fitre zengin olan Müslümanların, Ramazan Bayramının birinci günü sabahı fakirlere vermeleri İslam dinince emredilen, belirli miktardaki sadaka. Buna “fitre” de denir. Sadaka-ı fıtır vermek Hanefi mezhebinde vacip, Şafii mezhebinde farzdır. Fıtra vermek zekattan önce, Ramazan-ı şerif orucunun farz kılındığı sene emrolunmuştur. Fıtrayı Ramazan-ı şerif ayı içinde veya Ramazandan önce ve bayramdan sonra vermek caizdir. Bayram namazından önce verilince, sevabı daha çok olur. Şafii’de Ramaza...

FITRE (türkçe) anlamı
1. (Bak: Sadaka-i fıtır)
FITRE (türkçe) anlamı
2. ramazan ayı içinde verilmesi dince buyrulan
3. miktarı belirli sadaka.
FITRE (türkçe) ingilizcesi
1. Fitrah is the charity due on the occasion of Eid al-Fitr
2. on the night after Ramadhan.,
FITRE (türkçe) almancası
1. Almosen

Fitre hakkında detaylı bilgi

Fitre zengin olan Müslümanların, Ramazan Bayramının birinci günü sabahı fakirlere vermeleri İslam dinince emredilen, belirli miktardaki sadaka. Buna “fitre” de denir.

Sadaka-ı fıtır vermek Hanefi mezhebinde vacip, Şafii mezhebinde farzdır. Fıtra vermek zekattan önce, Ramazan-ı şerif orucunun farz kılındığı sene emrolunmuştur. Fıtrayı Ramazan-ı şerif ayı içinde veya Ramazandan önce ve bayramdan sonra vermek caizdir. Bayram namazından önce verilince, sevabı daha çok olur. Şafii’de Ramazandan önce, Maliki ve Hanbeli’de bayramdan önce verilemez.

İslam dininin bütün emirlerinde, cemiyet hayatının sağlam temellere oturtulup, insanların rahat ve huzur içinde yaşaması esası vardır. Bunların hepsi ilahi emirler olup, inananlar tarafından seve seve yerine getirilmekte, böylece insanlar arasında kardeşlik bağları kurularak sıkıntıda olanlara her zaman yardım edilmektedir. Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem); “Komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir.” ve “İnsanların en iyisi, başkalarına yardım edenlerdir.” buyurarak, insanları birbirine yardıma çağırmaktadır. Zengin olan Müslümanların mallarının kırkta birini, tarladan aldıkları mahsullerin onda birini, ticaret için bulunan hayvanların fıkıh kitaplarında bildirilen belli miktarını fakirlere zekat olarak vermesi, kestiği kurbanın dağıtımı, fıtra ve sadaka gibi hayırlarla her zaman yardım elinin uzatılması, dinin esas emirlerindendir. Böylelikle içtimai ve iktisadi nizamın insanların rahat edeceği şekilde olması sağlanmış olur. Bütün bunlar, fakirlikten kurtulamamış insanlara yardım elinin hiç kesilmeden uzatılmasıdır.

Hanefi mezhebine göre, bir Müslümanın fıtra vermesi ve kurban kesmesi için, nisaba (belli bir miktar mala) malik olması lazımdır. Nisap miktarı 200 dirhem (672 gram) gümüş veya yirmi miskal (96 gram) altın veya bunların değerlerine eşit olan maldır. (Bugün gümüş, para olarak kullanılmıyor. Gümüş eşyanın değeri çok düşüktür. Bunun için, kağıt paraların ve ticaret eşyasının nisabını hesap etmek için gümüşün değeri kullanılmaz.) Bu şekilde zengin bir insanın fıtra ve zekat alması haram olur. Fıtra ve kurban nisabı hesabına katılacak malın ticaret için olması şart olmadığı gibi, elinde bir yıl kalmış olması lazım değildir. İhtiyaçtan artan eşya, kiradaki evler, evdeki süs eşyaları, sanat ve ticaret aletleri fıtra ve kurban için nisab hesabına katılır. Halbuki bunlar zekat hesabı yapılırken nisaba dahil edilmezler.

Nisab miktarı malı olan akıl baliğ ve hür olan Müslüman, fıtra verir. Hanımı ve çocukları fakir ise onlar için de vermesi iyi olur. Bir kişinin fıtrası, bir fakire veya birkaç fakire verilebildiği gibi, bir fakire birkaç kimsenin fıtrası da verilebilir. Fıtra olarak, yarım “sa” (1750 gr) buğday veya buğday unu verilir. Yahut bir sa (3, 5 kg.) arpa, hurma veya kuru üzüm verilir.Maliki ve Hanbeli mezheplerinde hurma vermek, Şafii’de buğday vermek, Hanefi’de kıymeti çok olanı vermek efdaldir. Hanefi mezhebinde buğday, arpa, un bol olduğu zamanlarda bunların kıymetini altın veya gümüş olarak vermek daha iyidir. “Sa” Hanefi mezhebinde 1x40 dirhem darı veya mercimek alacak bir kaptır. Yapılan hesaplara göre fıtra yerine 1750 gr un ve buğday vermek ihtiyatlı olur. Zira yarım Sa buğday biraz daha hafif gelmektedir. Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerinde bir günlük yiyeceği olan fıtra verir ve miktarı bir “sa”dır. Bu da 1680 gramdır.

Fıtra verirken buğday veya un vermek güç olursa, bunların kıymeti kadar ekmek veya mısır verilebilir. Ekmek ve mısır verirken ağırlığa değil, parasının kıymetine bakılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fidye

Fidye Alm. Lösegeld (n), Fr. Rançon (f), İng. Ransom. Kurtuluş bedeli. Bir kimsenin esirlikten veya başına gelen bir beladan kurtulmak karşılığında verilen para, mal vs. Ticaret hukukunda: Bir geminin düşman veya korsanlar tarafından durdurulması halinde, gemideki yük ve ...

İslamiyet

Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, kötülüklerden salim bulunmak, selamete ulaşmak" vb. anlamlara gelen bir mastardır. İslam Hz. Muhammed (s.a.v)'e Allah ...

Imarethane

Toplu yemek türlerinden biri de Osmanlı`da yoksulları doyurmak için kurulan ve adı İmarethane olan mutfaklardı.Bu kuruluşların kökeni İslam`ın "zek`t ve fitre" gibi dini vecibelerinin yerine getirilmesine dayanıyordu. İmaretlerde parasızdı yemekler ve onların ...

Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı Ay takvimine göre Şevval ayının ilk üç gününde kutlanan dini bayram, Şeker Bayramı.

Dini Bilgiler

Dini Bilgiler indeksimizin hazırlıkları sürmektedir. Ancak aradığınız bilgiye arama alanını kullanarak ulaşabilirsiniz. Dini konulardaki bilgi girişi ise devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı

Türkiye Diyanet Vakfı 13 Mart 1975 tarihinde Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapan 903 Sayılı Yasa'ya göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisidir.

Kızılötesi Fotoğraf

Işınlar, ışığa duyarlı bir yüzeye kaydedilebilir.

Minareli, Akseki

Minareli, Antalya ilinin Akseki ilçesine bağlı bir köydür.

Fıtır Sadakası

Fitre ya da fıtır sadakası, temel ihtiyaçlarının dışında belli bir mala sahip ve durumu iyi olan oruç tutamıyacak durumda olan Müslümanların Ramazan ayında fakirlere verdikleri yardım. Fitre sadece oruç tutamayacakların verdiği bir yardım değildir.