Fiziksel antropoloji

Biyolojik antropoloji (ya da Fiziksel antropoloji), biyolojik evrim, kalıtım, uyum ve varyasyon, primat morfolojisi ve insan evrimine ilişkin fosil kayıtları inceleyen bir bilim dalıdır.

Biyolojik antropoloji, Antropoloji, Biyoloji, Biyolojik evrim, Evrim, Fosil, Kalıtım, Kemikbilim, Osteoloji, Paleoantropoloji, Paleopatoloji

İlgili konuları ara

biyolojik antropoloji antropoloji biyoloji biyolojik evrim evrim fosil kalıtım kemikbilim osteoloji paleoantropoloji paleopatoloji
...

Okuma Önerileri

Bilim Tarihi
1 yıl önce

Bilim tarihi kısaca bilimin doğuş ve gelişme öyküsüdür. Amacı nesnel bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını inceleme

Bilim, Bilimsel Araştırma, Bilimsel yöntem, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Biyoloji, Kuram, Deney, Elementler
Dilin fizyolojik temelleri
3 yıl önce

Dilin fizyolojik temelleri. Dil yazıdan bağımsız olarak düşünülebilir, ama konuşmadan bağımsız olarak düşünülemez. İnsan topluluklan

Büyük Hun İmparatorluğu
2 yıl önce

M.Ö. 220 yılında Hunlar tarafından kurulan ilk imparatorluktur. Türk ve Moğol boylarından oluşturulmuştur. Hiung-nu (Hun) adına ilk olarak M

Antropolog
3 yıl önce

Antropoloji; kültür bilimidir. Antropologlar tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve fiziksel, biyolojik yapılarını inceler.

Dil bilgisi
1 yıl önce

Dil bilgisi, dilleri bütün cepheleriyle konu edinip inceleyen bilimin adıdır. Arapça'da sarf ve nahv ilmi, batı dillerinde ise gramer olarak adl

Dil bilgisi, Lehçe (dil bilimi), Dil bilimi, 1858, İskenderiye, Aristoteles, Osmanlıca, TBMM, Latin harfleri, 1928, Alfabe, Dil ailesi
Kültürel Antropoloji
3 yıl önce

Kavramsal sanat
1 yıl önce

Kavramsal sanat terimi, 1960'larda artık kendilerini alışılageldik sanat eseri biçiminde göstermeyen sanat eserleri için kullanılmaya başlanm

Kavramsal sanat, Arazi sanatı, Film, Fluxus, Fotoğraf, Kavram, Performans sanatı, Sanat, Video sanatı, Sol LeWitt, Arte Povera
Genetik soybilim
3 yıl önce

Genetik soybilim, geleneksel soybilime (genealojiye) genetiğin uygulamasıdır. Genetik soybilimde, soybilimsel DNA testi kullanılarak kişiler aras

Unas (Yıldız Geçidi)
3 yıl önce

Unas, ''Stargate'' evreninde ana dünyaları P3X-888 adlı gezegen olan ve ''Stargate SG-1'' televizyon dizisinde ilk olarak ''Thor's Hammer'' bölüm

Fizik antropoloji
3 yıl önce

Biyolojik antropoloji (ya da Fiziksel antropoloji), biyolojik evrim, kalıtım, uyum ve varyasyon, primat morfolojisi ve insan evrimine ilişkin fosil

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.