Flavin Grubu

Flavin (Latince flavustan "sarı"), trisiklik heterosikl izoklooksazin tarafından oluşturulan, pteridine dayanan bir grup organik bileşiğin ortak adıdır. Biyokimyasal kaynak riboflavin vitaminidir. Flavin kısmı genellikle flavin adenin dinükleotidi ( FAD ) oluşturmak için bir adenosin difosfat ile birleştirilir ve diğer durumlarda, flavin mononükleotidi (veya FMN ) olarak fosforlanmış bir riboflavin biçimi olarak bulunur. Flavin, flavoproteinlerde protez grubu olarak bulunur.

Flavin grubu oksitleme-indirgeme reaksiyonlarına uğrayabilir ve iki aşamalı bir işlemde bir elektron veya tek seferde iki elektron kabul edebilir. İzoaloksazin halka sistemi üzerindeki spesifik azot atomlarına hidrojen atomlarının eklenmesi ile indirgeme yapılır:

Sulu çözelti içinde, oksitlendiğinde sarı renkli, yarı-indirgenmiş anyonik durumda kırmızı, nötr (yarı-kinon) durumda mavi renkte ve tamamen indirgendiğinde renksizdirler. Oksitlenmiş ve indirgenmiş formlar, radikal oluşumuna karşı kaydırılan yarı-kinon (radikal) formuyla hızlı dengededir :

Flyüks + FlindH 2 ⇌ FlH

Burada Flyüks yükseltgenmiş flavin, FlindH2 (iki hidrojen atomunun eklenmesi üzerine) indirgenmiş flavin ve FlH semikinon (bir hidrojen atomunun eklenmesi ile) formudur.

FADH2 şeklinde, kofaktörlerinden biri elektron transfer zincirine elektron transfer edebilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.