Proliferatif dönem ya da foliküler faz östrus (ya da insan ve büyük insansı maymunlarda âdet) siklüsünde yumurtalıkda bulunan foliküllerin olgunlaştığı dönemdir. Bu dönemin sonunda ovülasyon meydana gelir.

Foliküler dönem

Foliküler dönem ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Proliferatif dönem

Yanıtlar