Halk, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna denir.
Halkı milletten ayıran en önemli fark; halk, bir toplumda halen yaşamakta olan çeşitli toplum kesimlerini kapsamaktadır.

Folk

Folk ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Halk

Folk

1. anlamı Halk.
2. anlamı (i). halk, ahali; kavim; millet; (çoğ). insanlar, kimseler; (çoğ)., (k).dili akraba, aile, ana baba. folk dance halk oyunu. folk literature halk edebiyatı. folklore (i). halkın malı olan gelenek, inanç, âdet, atasözü ve masallar; folklor, halkbilg.
3. anlamı halk. insanlar. ahali. folk.

Folk

i. halk, ahali, insanlar, millet, ırk, halk müziği
s. halk

Folk

halk.

Folk

Almanca Folk kelimesinin Türkçe karşılığı.
halk, insanlar, ahali, folk

Folk

Folk İngilizce anlamı ve tanımı

Folk anlamları

  1. (n. collect. & pl.) Alt. of Folks

Folk tanım:

Kelime: folk
Söyleniş: 'fOk
İşlev: noun
Türleri: plural folk or folks
Kökeni: Middle English, from Old English folc; akin to Old High German folc people
1 archaic : a group of kindred tribes forming a nation : PEOPLE
2 : the great proportion of the members of a people that determines the group character and that tends to preserve its characteristic form of civilization and its customs, arts and crafts, legends, traditions, and superstitions from generation to generation
3 plural : a certain kind, class, or group of people old folks just plain folk country folk media folk
4 folks plural : people generally
5 folks plural : the persons of one's own family; especially : PARENTS

Folk ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Country, Family, Kinsfolk, Phratry, Sept, Tribe, Western,

Folk

Almanca Folk kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. people; people who share a common background or way of life (i.e. country folk); cultural or ethnic group

Folk

İspanyolca Folk kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. folk, of people; traditional

Folk

Türkçe Folk kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. people; people who share a common background or way of life (i.e. country folk); cultural or ethnic group
adj. of people; traditional
adj. folk, of people; traditional

Folk

n. people; people who share a common background or way of life (i.e. country folk); cultural or ethnic group
adj. of people; traditional
adj. folk, of people; traditional


Yanıtlar