--}}

Fording

Diğer anlamları

Fording

Fording İngilizce anlamı ve tanımı

Fording anlamları

  1. (p. pr. & vb. n.) of Ford

Fording tanım:

Kelime: 2ford
İşlev: transitive verb
: to cross (a body of water) by wading
- ford·able /'fOr-d&-b&l, 'for-/ adjective

Fording ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Ford,

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.