Formika

formika

Türkçe formika kelimesinin İngilizce karşılığı.
Formica

formika

marangozculukta, reçineyle kullanışlı duruma getirilmiş, preslenmiş kâğıttan oluşan kaplama malzeme.

formika

Türkçe formika kelimesinin Almanca karşılığı.
Resopal

formika

Fenol formol reçinesine batırılmış ve yüzeyi yapay reçine ile kaplanmış birkaç kat kâğıttan oluşan ve çoğu marangozlukta kullanılan bir çeşit madde.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Formik asit
3 yıl önce

Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir. Formik asit, karbonil karbonuna bağlı alkil grubu içermemesiyle...

Formik asit, Aseton, Etanol, Eter, Karboksilik asit, Karınca, Kimya, Metanol, Su, Taslak, Karbonil
Formik asit yakıt hücresi
6 yıl önce

Formik asit yakıt hücresi, proton değişim membranlı yakıt hücrelerinin bir alt sınıfıdır. Yakıt (formik asit) doğrudan yakıt hücresine beslenir. Cep telefonları...

Formik asit yakıt hücresi, Alkali yakıt hücresi, Biyolojik yakıt hücresi, Doğrudan borhidrür yakıt hücresi, Doğrudan etanol yakıt hücresi, Doğrudan metanol yakıt hücresi, Elektro galvanik yakıt hücresi, Elektronik, Ergimiş karbonat yakıt hücresi, Formik asit, Fosforik asit yakıt hücresi
Sodyum format
3 yıl önce

Sodyum format, HCOONa, formik asitin sodyum tuzudur. Beyaz toz görünümündedir. Bu maddeye dair fiziksel ve kimyasal özellikler aşağıda listelenmiştir....

Sodyum format, Formik asit, Kalsiyum format, Kimya, Sodyum, Taslak
Fermantasyon
3 yıl önce

pirüvat, suksinik asit ve formik asit meydana gelir ve glikoz başına 3 ATP elde edilir. Düşük pH'de (pH 6'dan küçük) formik asit CO2 + H2'ye dönüşür....

Fermantasyon, ATP, Amino asit, Anaerobik, Aseton, Bira, Clostridium, Danimarka, E. coli, Enterobacteriaceae, Escherichia coli
Kalsiyum format
3 yıl önce

Kalsiyum format, Ca(HCOO)2, formik asitin kalsiyum tuzudur. Görünümü beyaz toz olan bu madde, yüksek sıcaklıkta bozunur. Molekül ağırlığı 130.12 g/mol...

Kalsiyum format, Formik asit, Kalsiyum, Kimya, Sodyum format, Taslak, Kalsiyum asetat
Asit
3 yıl önce

tat verir. Organik asitler yapıları karbon iskeletine dayalı asitlerdir. Formik, asetik, propiyonik, bütirik, fumarik, sorbik, sitrik ve malik asit gibi...

Asit, Baz, Turnusol, Turunçgiller, Tuz, Çözelti, İyon, Nötrleşme
Metanol
3 yıl önce

olarak ölümcül olabilir. İkincisi ise, toksikasyon sürecidir ve metanol formik aside metabolize olur. Metanol, alkol dehidrojenaz (ADH) aracılığıyla formaldehite...

Metanol, 1661, Anilin, Formaldehit, Propanol, Nobel Prize, George Andrew Olah, National Public Radio, İzobutanol
Asetik asit
3 yıl önce

vermesiyle bilinir. Karboksilik asitlerin en küçüklerindendir (en küçük olan formik asittir). Doğada karbonhidratların yükseltgenmesiyle oluşur. Sanayide asetik...