Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara denir.

Forum

Forum, ülkenin günlük meselelerinin tartışıldığı toplantı. Demokrasi ile idare edilen memleketlerde milletin büyük kısmını ilgilendiren meselelerde, bu hususta ihtisas sahibi kimseler görüşlerini millet önünde (TRT vs.) açıklar. Neticede belli bir sonuca varılır. Forumda, forumu yöneten, idare eden ve foruma katılanlar bulunur. Salonda yapılıyorsa dinleyiciler vardır. Eski çağlarda, Roma halkı bir araya gelerek, kendilerini ilgilendiren işleri etrafı duvarlarla çevrili bir meydanda konuşurlardı. Buralara da forum denirdi.

Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat, forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.

Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.

Esasen forumdan amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.

Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir. Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimi bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.

Bağlantılı

Forum

i. forum, oturum, toplantı, mahkeme, pazar yeri (eski roma)

Forum

eski romalılar zamanında, roma'da ve diğer kentlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, agora.
toplu tartışma.
kamuoyuna açılma alanı.

Forum

Fransızca Forum kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] forum, toplutartışma

Forum

Almanca Forum kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. celse (n)

Forum

1. anlamı Eski Romalılar zamanında, Roma'da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan. Dinleyici durumunda olanların da söz alabildikleri belli bir konu üzerinde düzenlenmiş toplantı. Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı. Tartışma alanı.
2. anlamı (i). eski Romada pazar yeri veya meydan; forum; mahkeme.,forum/meydan.
3. anlamı forum.

Forum

Fransızca Forum kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. forum; city square or market, place of assembly; place for conducting official business (in ancient Rome); court; place where discussions are held

Forum

Almanca Forum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. city square or market, place of assembly, place for conducting official business (in ancient Rome); court; place where discussions are held; message board on the Internet focused on a particular subject (Computers)

Forum

İtalyanca Forum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. forum, place where discussions are held; message board on the Internet focused on a particular subject (Computers)

Forum

Türkçe Forum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. city square or market, place of assembly, place for conducting official business (in ancient Rome); court; place where discussions are held; message board on the Internet focused on a particular subject (Computers)
n. forum, city square or market, place of assembly, place for conducting official business (in ancient Rome), court; place where discussions are held; message board on the Internet focused on a particular subject (Computers)
n. forum; city square or market, place of assembly; place for conducting official business (in ancient Rome); court; place where discussions are held


İlgili konuları ara

Yanıtlar