Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara denir.

FORUM (almanca) türkçe anlamı
1. i. celse (n)
FORUM (fransızca) türkçe anlamı
2. [le] forum
3. toplutartışma
FORUM (inglizce) türkçe anlamı
4. i. forum
5. oturum
6. toplantı
7. mahkeme
8. pazar yeri (eski roma)
FORUM (türkçe) anlamı
9. Eski Romalılar zamanında
10. Roma'da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan. Dinleyici durumunda olanların da söz alabildikleri belli bir konu üzerinde düzenlenmiş toplantı. Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı. Tartışma alanı.
11. 2. anlamı (i). eski Romada pazar yeri veya meydan
12. forum
13. mahkeme.,forum/meydan.
14. 3. anlamı forum.
FORUM (türkçe) anlamı
15. eski romalılar zamanında
16. roma'da ve diğer kentlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan
17. agora
18. toplu tartışma.
19. kamuoyuna açılma alanı.
1. n. city square or market
2. place of assembly
3. place for conducting official business (in ancient Rome)
4. court
5. place where discussions are held
6. message board on the Internet focused on a particular subject (Computers)
7. n. forum
8. city square or market
9. place of assembly
10. place for conducting official business (in ancient Rome)
11. court
12. place where discussions are held
13. message board on the Internet focused on a particular subject (Computers)
14. n. forum
15. city square or market
16. place of assembly
17. place for conducting official business (in ancient Rome)
18. court
place where discussions are held,
FORUM (türkçe) ingilizcesi
19. n. city square or market
20. place of assembly
21. place for conducting official business (in ancient Rome)
22. court
23. place where discussions are held
24. message board on the Internet focused on a particular subject (Computers)
25. n. forum
26. city square or market
27. place of assembly
28. place for conducting official business (in ancient Rome)
29. court
30. place where discussions are held
31. message board on the Internet focused on a particular subject (Computers)
32. n. forum
33. city square or market
34. place of assembly
35. place for conducting official business (in ancient Rome)
36. court
place where discussions are held,
Forum (almanca) ingilizcesi
37. n. city square or market
38. place of assembly
39. place for conducting official business (in ancient Rome)
40. court
41. place where discussions are held
message board on the Internet focused on a particular subject (Computers),
Forum (fransızca) ingilizcesi
42. (m) n. forum
43. city square or market
44. place of assembly
45. place for conducting official business (in ancient Rome)
46. court
47. place where discussions are held,

Forum İngilizce anlamı ve tanımı

Forum anlamları
    (noun) A market place or public place in Rome
48. where causes were judicially tried
49. and orations delivered to the people.(noun) A tribunal
50. a court
51. an assembly empowered to hear and decide causes.
Forum tanım:
Kelime: fo·rum
52. Söyleniş: 'fOr-&
53. m
54. 'for-
55. İşlev: noun
56. Türleri: plural forums also fo·ra /-&
57. /
58. Kökeni: Latin
59. akin to Latin foris outside
60. fores door -- more at DOOR
61. 1 a : the marketplace or public place of an ancient Roman city forming the center of judicial and public business b : a public meeting place for open discussion c : a medium (as a newspaper) of open discussion or expression of ideas
62. 2 : a judicial body or assembly : COURT
63. 3 a : a public meeting or lecture involving audience discussion b : a program (as on radio or television) involving discussion of a problem usually by several authorities
64.
Forum ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Agora
65. Assembly
66.
FORUM (türkçe) fransızcası
1. [le] forum
2. toplutartışma
FORUM (türkçe) almancası
1. Forum
Forum (fransızca) italyancası
1. (histoire) forum {invariable}
Forum (fransızca) ispanyolcası
1. (histoire) foro (m)
Forum (fransızca) portekizcesi
1. (histoire) fórum (m)
2. foro (m)
Forum (fransızca) flemenkcesi
1. (histoire) forum (n)

Forum hakkında bilgiler

Forum, ülkenin günlük meselelerinin tartışıldığı toplantı. Demokrasi ile idare edilen memleketlerde milletin büyük kısmını ilgilendiren meselelerde, bu hususta ihtisas sahibi kimseler görüşlerini millet önünde (TRT vs.) açıklar. Neticede belli bir sonuca varılır. Forumda, forumu yöneten, idare eden ve foruma katılanlar bulunur. Salonda yapılıyorsa dinleyiciler vardır. Eski çağlarda, Roma halkı bir araya gelerek, kendilerini ilgilendiren işleri etrafı duvarlarla çevrili bir meydanda konuşurlardı. Buralara da forum denirdi.

Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat, forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.

Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.

Esasen forumdan amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.

Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir. Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimi bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.

Bağlantılı

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Forum (dergi)

Forum Dergisi, 1954 yılında Bahri Savcı, Osman Okyar, Bedii Feyzioğlu, Aydın Yalçın, Turhan Feyzioğlu, Turan Güneş, Nilüfer Yalçın, Bülent Ecevit, Kemal Salih, Nejat Tunçsiper, Cavit Erginsoy, Mukbil Özyörük, Ziya Müezzinoğlu, Yaşar Karayalçın, Kudret Ayiter ile Akif ...

Liberal Forum

Liberales Forum Avusturya`da liberal bir siyasi partidir.

Liberales Forum

Liberal Forum (Almanca: 'Liberales Forum'; LİF) Avusturya'da liberal bir siyasî partidir. Parti, 1993 yılında Heide Schmidt tarafından kurulmuştur.

Yeni FORUM Dergisi

Yeni Forum 1979'da yayına başlayan ve Forum dergisinin devamı olan dergi. 1970'e kadar Forum adıyla yayınlanıyordu.

Simple Machines Forum

Yazılım Bilgi Kutusu

DVD Forum

DVD Forum, donanım, yazılım, medya ve şirketleri içeren uluslararası bir organizasyondur. DVD ve HD DVD formatlarını geliştirimek amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu yıl olan 1995'de DVD Konsorsiyumu olarak adlandırılmıştı.

Forum Gallorum Savaşı

Forum Gallorum savaşı, 14 Nisan MÖ 43 tarihinde Marcus Antonius'un birlikleri ile Aulus Hirtius ve Octavian'ın desteklediği konsül Gaius Vibius Pansa Caetronianus komutasındaki Roma Cumhuriyeti lejyonları arasında, Kuzey İtalya'daki bir köy yakınlarında (bir olasılığa göre modern ...