Fosfolipid

Kısaca: Fosfolipitler dört bileşenden oluşurlar; bir veya iki yağ asit grubu, negatif yüklü bir fosfat grubu, bir alkol grubu ve de bunları birbirine baglayan bir omurga. Gliserol omurgalı fosfolipitlere gliserofosfolipit veya fosfogliserit denir. ...devamı ☟

Fosfolipid
Fosfolipid

Fosfolipid ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Fosfolipit

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fosfolipit
2 ay önce

Fosfolipitlerin şematik gösterimi. R1 ve R2, yağ asil grupları; X, fosfolipidin tipini belirleyen bir alkol grubu. Molekülün polar kısmı suyla temasa eğilimlidir...

Fosfolipit, Adenozin trifosfat, Alkol, Asetilkolin, Bakteri, Beyin, Biyokimya, Difüzyon, Gliserol, Hidrofilik, Hidrofobik
Prokaryot
2 ay önce

olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest...

Karaciğer yağlanması
2 ay önce

edilmemiş diyabet ve alkol alımında görülür. Karaciğerdeki lipidlerin %75'i fosfolipid, %25'i ise triaçilgliseroldür. Triaçilgliseroller normal durumda karaciğerde...

Hepatosteatoz
Lesitin
2 ay önce

glikolipidler, trigliseridler ve fosfolipidlerden oluşan bir karışımdır. Biyokimyada lesitin saf fosfatidilcolin adı verilen fosfolipid ile eşanlamlı olarak kullanılır...

Lesitin, Hücre zarı, Kakao, Mukoza, Soya, Taslak şablonları, Trigliserid, Çikolata, Ülserli kolit, Sürfaktant, Kakao yağı
Kaveola
3 yıl önce

görülmektedirler. Kaveolada sfingolipid ve kolesterol orani yüksek, ancak fosfolipid oranı düşüktür. Kaveola, G proteininin ve bazı kinaz reseptörlerinin yoğun...

Endoplazmik retikulum
2 ay önce

karaciğerdeki metabolik reaksiyonlarda, steroid yapılı hormonların sentezinde, fosfolipid sentezinde, lipid taşımasında, karaciğerdeki metabolik reaksiyonlarda...

Elektron mikroskobu, Golgi aygıtı, Granüllü endoplazmik retikulum, Granülsüz endoplazmik retikulum, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast, Hücre bölümleri
Şilomikron
2 ay önce

oranında protein, %98-99 lipid bulunur. Bu lipidi %84'ü nötral yağ, %7'si fosfolipid, %5'i kolesterol esteri ve %1-2'si de kolesterolden ibarettir. Taşıdıkları...

Şilomikron, Apolipoprotein E, Dolaşım sistemi, Gliserol, HDL, Kalp, Kas, Kolesterol, Lenf sistemi, Lipoprotein, Trigliserit
Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
3 yıl önce

tabakasında bulunarak veya glikozilfosfotidilinozitol (GPI) isimli özel bir fosfolipid tarafından membrana çapalanarak. PNH hastalığında GPI'yi kodlayan gen...