Fransız Birliği

Fransız Birliği (Fransızca: ''Union française''), Dördüncü Fransız Cumhuriyeti'ni başlatan 1946 Anayasası'nca kurulmuş siyasal ilişkiler sistemi.

Fransız Birliği (Fransızca: Union française), Dördüncü Fransız Cumhuriyeti'ni başlatan 1946 Anayasası'nca kurulmuş siyasal ilişkiler sistemi. Bu sisteme göre denizaşırı bölge ve eyaletler, himaye altında devletler ve protektoralar olarak üçe ayrılan eski sömürgelerle Fransa'nın ilişkileri yeni bir düzene oturtuluyordu. Fransız Sömürge İmparatorluğu'nun yerine denizaşırı il ve topraklardan oluşan sömürgeleri merkezi yönetime bağlayan ve eski protektoralara yerel özerkliğin yanı sıra Paris'teki karar alma mekanizmasına bir ölçüde katılma olanağı sağlayan yarı federal bir yapı getirildi. 1958 Anayasası'yla birlikte lağvedilerek yerini Fransız Uluslar Topluluğu'na bırakmıştır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.