Fransa Suriye Mandası (''Fransızca: Mandat français en Syrie'') ya da daha geniş adıyla Fransız Suriye ve Lübnan Mandası, bugünkü Suriye ve Lübnan topraklarında 1920-1946 yıllarında Fransa egemenliğinde kalmış manda yönetimi.

Fransız Suriye ve Lübnan Mandası

Fransa Suriye Mandası (Fransızca: Mandat français en Syrie) ya da daha geniş adıyla Fransız Suriye ve Lübnan Mandası, bugünkü Suriye ve Lübnan topraklarında 1920-1946 yıllarında Fransa egemenliğinde kalmış manda yönetimi. I. Dünya Savaşında Osmanlı ordularının yenilmesi neticesinde, Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan Mondros Mütarekesi ile bölge Fransız güçlerinin egemenliği altına girdi ve 1920 tarihinde Suriye ve Lübnan'da Fransız manda yönetimi kuruldu. Suriye Mandası, Fransa'nın idaresine girmesiyle çeşitli etnik ve dini gruplara yönelik devletlere bölündü. Şam Devleti, Halep Devleti, Nusayri merkezli Alavi Devleti, Dürzi merkezli Cebel-i Duruz Emirliği, sonradan Türkiye Cumhuriyeti'ne katılan Hatay Cumhuriyeti ve Lübnan Devleti olmak üzere 6 yapılı yönetim oluştu. II. Dünya Savaşı senelerinde, 1941 tarihinde, Fransa, nüfuzu altında kalmak şartıyla Suriye manda yönetimine kısmi bağımsızlık verdi. 1943 seçimlerinde manda yönetimine karşı olan Şükrü el Kuvvetli, Suriye'nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Fransa, II. Dünya Savaşı sonrasında Suriye'den geri çekildi. 1946'da Birleşmiş Milletler'e cumhuriyet idaresiyle katılarak Suriye Cumhuriyeti adını aldı.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar